Фізична кінетика

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності


Групи ФФ

Викладає - Куліш Володимир Вікторович (лекції, практичні)

Методичні матеріали:

 

Література з дисципліни, наявна в фондах науково-технічної бібліотеки ім. Денисенка

  • Загальний курс фізики :у 3-х т. : навч. посіб. для студ. вищ. техніч. і пед. закл. освіти /І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик ; за ред. І.М. Кучерука.2-ге вид., випр.Київ :Техніка,2007.Т.1 :Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. --2007. -- 532 с., іл. (14 примірників)
  • Курс фізики :механіка, молекулярна фізика і термодинаміка : підручник для студентів вищих навчальних закладів /М.О. Галущак, О.Є. Федоров ; за редакцією М.О. Галущака ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.Івано-Франківськ :ІФНТУНГ,2012.612 с. (1 примірник)
  • Фізика :навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації /В.Ф. Дмитрієва.Київ :Техніка,2008.644, [1] с. :іл. (2 примірники)
  • Фізика :механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика і магнетизм, оптика, елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок : підручник для вищих техн. навч. закладів /А.М. Король, М.В. Андріяшик.Київ :Фірма "ІНКОС" ;Центр навчальної літератури,2006.342 с. :іл. (1 примірник)
  • Курс фізики :навчальний підручник /[І.Р. Зачек та ін.] ; за ред. І.Є. Лопатинського.Львів :Бескид Біт,2002.376 с.Фізика для інженерів (36 примірники)
  • Молекулярна фізика. Фізичний практикум :навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів /О.Т. Шиманська ; Національний університет "Києво-Могилянська академія".Львів:іл., схеми. (13 примірників)
  • Загальні основи фізики :у 2-х кн. : навч. посіб. для студ. технолог. спец. вищ. закл. освіти /І.Г. Богацька [та ін.] ; за ред. Д.Б. Головка, Ю.Л. Ментковського.Київ :Либідь,1998.Кн. 1 :Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика. --1998. -- 192 с. (120 примірників)
  • Дидактичні матеріали. Молекулярна фізика і термодинаміка :навчальний посібник для вищих педагогічних та загальноосвітніх навчальних закладів /В.Д. Сиротюк, Г.В. Касянова, С.П. Стецик.Молекулярна фізика і термодинамікаКиїв :ОЛДІ-ПЛЮС,2018.197 сторінок :рисунки, таблиці. (1 примірник)