Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Методичнi розробки

Рік видання Назва Автори
2021 Ядерна фізика. Збірник задач з розв’язками Кобушкін, Олександр Петрович; Кривенко-Еметов, Ярослав Дмитрович
2021 Статистична радіофізика та оптика: Домашня контрольна робота: Симуляція випадкових процесів Монастирський, Геннадій Євгенович
2021 Selected problems of materials science Poplavko, Y.; Voronov, S.; Yakymenko, Y.
2021 Термодинаміка газового потоку. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи Гільчук, Андрій Володимирович
2021 Дипломне проектування. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи Доник, Тетяна Василівна; Гільчук, Андрій Володимирович; Ткач, Варвара Сергіївна
2021 Магістерська кваліфікаційна робота. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту Доник, Тетяна Василівна; Гільчук, Андрій Володимирович; Ткач, Варвара Сергіївна
2021 Моделювання фізичних процесів. Комп’ютерний практикум Димитрієва, Наталія Федорівна
2020 Курсова робота з оптоелектроніки. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок параметрів напівпровідникових інжекційних лазерів» Іванова, Віта Вікторівна
2020 Загальна фізика. Механіка Загородній, Вячеслав Васильович
2020 Термодинаміка і молекулярна фізика. Лабораторний практикум Монастирський, Геннадій Євгенович; Гільчук, Андрій Володимирович; Грайворонський, Микола Владленович; Гомонай, Олена Василівна
2020 Методи аналізу та обробки експерименту Доник, Тетяна Василівна
2020 Експериментальні дослідницькі установки. Електронний конспект лекцій Доник, Тетяна Василівна
2020 Термодинаміка газового потоку Халатов, Артем Артемович; Гільчук, Андрій Володимирович; Кохтич, Людмила Михайлівна
2020 Термодинаміка складних систем. Конспект лекцій Долгошей, Володимир Борисович
2020 Моделювання фізичних процесів. Курсова робота Димитрієва, Наталія Федорівна
2020 Локальні методи досліджень. Методичні вказівки до практичних занять Гільчук, Андрій Володимирович
2020 Теорія теплопровідності Гільчук, Андрій Володимирович; Халатов, Артем Артемович; Доник, Тетяна Василівна
2020 Термодинаміка та молекулярна фізика. Збірник задач Монастирський, Геннадій Євгенович; Гільчук, Андрій Володимирович
2020 Спецглави теорії теплообміну. Навчально-методичний комплекс до курсу Панченко, Надія Анатоліївна; Халатов, Артем Артемович
2020 Електрика та магнетизм: додаткові матеріали до курсу Парновський, Сергій Людомирович
2020 Основи фізики горіння Пономаренко, Сергій Миколайович
2020 Електрика та магнетизм. Лабораторний практикум. Змінний струм Пономаренко, Сергій Миколайович; Тараненко, Юрій Олексійович
2020 Класична електродинаміка. Збірник задач Жданов, Валерій Іванович; Пономаренко, Сергій Миколайович; Долгошей, Володимир Борисович
2020 Методичні вказівки щодо організації та проходження переддипломної практики бакалаврів за дистанційною формою Катасонов, Антон Анатолійович; Ткач, Варвара Сергіївна
2020 Комп’ютерне моделювання процесів переносу в суцільному середовищі Димитрієва, Наталія Федорівна
2019 Збірник задач з квантової механіки Кобушкін, Олександр Петрович; Кривенко-Еметов, Ярослав Дмитрович
2019 Локальні методи досліджень Загородній, Вячеслав Васильович
2019 Відновлювальні джерела енергії Доник, Тетяна Василівна; Панченко, Надія Анатоліївна
2019 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалаврів для студентів спеціальності 6.040204 «Прикладна фізика» Доник, Тетяна Василівна; Гільчук, Андрій Володимирович; Ткач, Варвара Сергіївна
2019 Термодинаміка газового потоку Халатов, Артем Артемович; Гільчук, Андрій Володимирович; Кохтич, Людмила Михайлівна
2019 Електрика і магнетизм: збірник задач Пономаренко, Сергій Миколайович
2019 Основи теорії примежового шару Халатов, Артем Артемович; Мочалін, Євген Валентинович; Димитрієва, Наталія Федорівна
2018 Атомна фізика Кобушкін, Олександр Петрович
2018 Основи наукових досліджень Панченко, Надія Анатоліївна; Ткач, Варвара Сергіївна
2018 Physics 1. Mechanics. Problems Ponomarenko, Sergiy Mykolajovych; Пономаренко, Сергій Миколайович
2018 Задача двох тіл Пономаренко, Сергій Миколайович
2018 Physics 1. Mechanics Ponomarenko, Sergiy Mykolajovych; Dolgoshey, Volodymyr Borysovych
2018 Збірник задач з електрики та магнетизму Пономаренко, Сергій Миколайович
2017 Задачі з загальної фізики. Механіка Загородній, Вячеслав Васильович; Бех, Станіслав Вікторович
2017 Основи конвективного теплообміну Панченко, Надія Анатоліївна; Халатов, Артем Артемович
2017 Теорія теплопровідности. Частина 1 Халатов, Артем Артемович; Гільчук, Андрій Володимирович
2017 Методичний посібник для практичних занять з курсу «Термодинаміка газового потоку» Гільчук, Андрій Володимирович; Панченко, Надія Анатоліївна; Мейріс, Антон Жанович
2017 Основи теорії конвективного теплообміну Халатов, А. А.; Мочалін, Є. В.
2017 Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності «Прикладна фізика і наноматеріали» Доник, Тетяна Василівна; Гільчук, Андрій Володимирович; Мочалін, Євген Валентинович; Халатов, Артем Артемович
2016 Загальна фізика. Механіка Загородній, Вячеслав Васильович
2016 Квантова механіка Кобушкін, Олександр Петрович
2016 Розрахунок системи охолодження сопла рідинного ракетного двигуна Халатов, Артем Артемович; Панченко, Надія Анатоліївна; Мейріс, Антон Жанович
2016 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалаврів для студентів напрямку «Прикладна фізика» Доник, Тетяна Василівна; Гільчук, Андрій Володимирович
2016 Основи фiзики горіння Пономаренко, Сергій Миколайович
2015 Нові речовини. Частина 1. Від традиційних до нових матеріалів Богорош, Олександр Терентійович; Воронов, Сергій Олександрович; Котовський, Віталій Йосипович; Гордійко, Наталія Олександрівна
2015 Фізичне матеріалознавство Поплавко, Ю. М.; Воронов, С. О.
2015 Числові методи. Наближені обчислення. Обчислення значень функцій. Наближене розв'язання систем лінійних та нелінійних рівнянь. Інтерполяція Гордійко, Наталія Олександрівна
2015 Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми. Matlab + Toolboxes Гордійко, Наталія Олександрівна
2015 Симетрія у фізиці Загородній, В. В.
2015 Методичні вказівки для виконання завдань з курсу «Рентгенівські методи досліджень» Загородній, В. В.
2015 Термодинамика газового потока Халатов, А. А.; Гильчук, А. Г.; Литвинова, Т. В.
2014 Рентгенівські методи досліджень Загородній, В. В.; Карпець, М. В.
2014 Класична теорія електромагнітного поля. Мікроскопічна теорія Жданов, Валерий Іванович
2014 Збірник задач з квантової механіки Кобушкін, О. П.; Кривенко-Еметов, Я. Д.; Фізико-технічний; Фізики енергетичних систем; Прикладної фізики
2012 Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з оптоелектроніки Іванова, Віта Вікторівна
2012 Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Загальна фізика. Оптика» для студентів нефізичних спеціальностей Іванова, В. В.; Литвинова, Т. В.
2012 Задачі з загальної фізики. Оптика Іванова, В. В.
2011 Лекції з оптоелектроніки: слайд-демонстрація Іванова, В. В.