Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Силлабуси дисциплін

Силлабуси освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів Прикладна фізика

Нормативні освітні компоненти   І    Цикл загальної підготовки   І   осінній семестр      

Нормативні освітні компоненти  І  Цикл професійної підготовки   І   осінній семестр

Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу   І   осінній семестр

Цикл професійної підготовки  І  Вибіркові освітні компоненти з Ф-Каталогу    І   осінній семестр

Нормативні освітні компоненти   І   Цикл загальної підготовки  І  весняний семестр      

Нормативні освітні компоненти  І  Цикл професійної підготовки  І  весняний семестр

 • (ПО1) Хімія
 • (ПО2) Програмування 2
 • (ПО3) Комп'ютерна графіка
 • (ПО6) Теорія функції комплексної змінної
 • (ПО 9) Комп'ютерні пакети для представлення наукових результатів (origin, Latex, Gnuplot)
 • (ПО7) Обчислювальні методи
 • (ПО11) Випадкові процеси
 • (ПО12) Ядерна фізика
 • (ПО14) Електродинаміка суцільних середовищ
 • (ПО16) Квантова механіка
 • (ПО 22) Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи
 • (ПО23) Переддипломна практика
 • (ПО24) Дипломне проектування

Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)

Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з Ф-Каталогу)

 • Основи метрології в прикладній фізиці
 • Органічна хімія живих систем
 • Термодинаміка газового потоку
 • Електроніка для електрофізичних досліджень
 • Гідродинаміка
 • Цифрова схемотехника
 • Основи біохімії
 • Рентгенівські методи досліджень
 • Основи конвективного теплообміну
 • Фізика ядерної та термоядерної енергетики
 • Основи біофізики
 • Основи фізичного матеріалознавства
 • Сучасні теоретичні методи у фізиці твердого тіла
 • Оптичні методи досліджень живих систем
 • Основи фотовольтаїки
 • Біофізика складних систем 2
 • Фізика металів
 • Симетрія в фізиці

 

Силлабуси освітньо-наукової програми підготовки магістрів Прикладної фізики

Нормативні освітні компоненти Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

Дослідницький (науковий) компонент

Вибіркові освітні компоненти

Цикл професійної підготовки


Силабуси освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (Phd)

Нормативні освітні компоненти

Силабуси для студентів ММІ Спеціальність 131 Прикладна механіка

ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА. ЧАСТИНА 1. МЕХАНІКА. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ
ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА ЧАСТИНА 2. ЕЛЕКТРИКА та МАГНЕТИЗМ. ОПТИКА. АТОМНА ФІЗИКА

Інформація для викладачів


Архів