Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian

Силлабуси дисциплін навчальних планів 2020 року

На цій сторінці розміщено силабуси дисциплін підготовки бакалаврів та магістрів

 

Інформація для викладачів

 

Силлабуси освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів Прикладна фізика

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

(*відмічено силабуси оформлені за старою формою)

Цикл професійної підготовки

(*відмічено силабуси оформлені за старою формою)

 • (ПО1) Хімія
 • (ПО2) Програмування
 • (ПО3) Комп'ютерна графіка
 • (ПО4) Введення в спеціальність
 • (ПО5) Тензорний аналіз
 • (ПО6) Теорія функції комплексної змінної
 • (ПО7) Методи аналізу і обробки експериментів
 • (ПО8) Класична механіка
 • (ПО9) Рівняння математичної фізики
 • (ПО10) Теорія ймовірності та математична статистика
 • (ПО11) Випадкові процеси
 • (ПО12) Ядерна фізика
 • (ПО13) Теорія поля
 • (ПО14) Електродинаміка суцільних середовищ
 • (ПО15) Коливання та хвилі
 • (ПО16) Квантова механіка
 • (ПО17) Статистична радіофізика та оптика
 • (ПО18) Статистична фізика
 • (ПО19) Фізика твердого тіла
 • (ПО20) Міждисциплінарна курсова робота
 • (ПО21) Лабораторно-дослідницький практикум
 • (ПО22) Наукові дослідження за темою бакалаврського диплому*
 • (ПО23) Переддипломна практика
 • (ПО24) Дипломне проектування

Вибіркові освітні компоненти

Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)

 • (ЗВ1) Освітня компонента 1 ЗУ-Каталогу
 • (ЗВ2) Освітня компонента 2 ЗУ-Каталогу

Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Каталогів)

 


Силлабуси освітньо-наукової програми підготовки магістрів Прикладної фізики

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

Дослідницький (науковий) компонент

Вибіркові освітні компоненти

Цикл професійної підготовки

 

 

 

 

 


Архів