Завантаження

1 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силабус - Фізична кінетика

Силлабус дисципліни "Фізична кінетика" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
1 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силлабус - Біофізика мембранних структур

Силлабус дисципліни "Біофізика мембранних структур" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали (нова версія)
1 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Методичні рекомендації Біофізика мембранних структур

Методичні рекомендації до вивчення кредитного модуля "Біофізика мембранних структур" для студентів спеціальності Прикладна фізика
1 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Навчальна програма Біофізика мембранних структур

Навчальна програма дисципліни "Біофізика мембранних структур" для студентів спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали (2020 р.)
2 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силабус - Квантова електроніка

Силлабус дисципліни "Квантова електроніка" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
1 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силабус - Нелінійна оптика

Силлабус дисципліни "Нелінійна оптика" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
1 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силабус - Оптика та фотоніка

Силлабус дисципліни "Оптика та фотоніка" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
2 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силабус - Фізика плазми

Силлабус дисципліни "Фізика плазми" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали (оновлено)
1 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силабус - Основи наукових досліджень

Силлабус дисципліни "Основи наукових досліджень" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
1 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силабус - Науково-дослідна робота за дипломом магістра

Силлабус дисципліни "Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
2 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силлабус - Фізика та хімія поверхні

Силлабус дисципліни "Фізика та хімія поверхні" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
4 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силлабус - Фізика плазми

Силлабус дисципліни "Фізика плазми" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
2 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Загальноуніверсітетський каталог вибіркових дисциплін...

Довідник навчальних дисциплін циклу загальної підготовки для розробників освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів
4 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Рекомендації до розроблення РСО

Рекомендації до створення рейтинговой системи оцінювання результатів навчання
6 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Порядок створення силабусів

Порядок створення та затвердження силабусів навчальних дисциплін в КПІ ім. Ігоря Сікорського (10.2020)