Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Освітня програма

Кафедра прикладної фізики здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали".
Підготовка ведеться відповідно до вимог Стандарту вищої освіти затвердженого Міністерством освіти та науки України наказом №804 від 16.06.20 (pdf)

Опис освітньої програми спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали


 

Діючі освітні програми акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у 2021
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опис освітньої програми 2023 р.
Опис освітньої програми (2022)
Освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2021 рік)
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Програму акредитовано до 01.07.26

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Опис освітньої програми (2023)
Опис освітньої програми (2022)
Освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2021 рік) 
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Програму акредитовано до 01.07.26

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Опис освітньої програми (2023)
Опис освітньої програми (2022)

Освітньо-наукової програми третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2020 рік)
Програму акредитовано до 01.07.27Запрошуємо взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітніх програми спеціальності 105 Прикладна фізика всіх рівнів вищої освіти. Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін - стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, представників інших зацікавлених груп) щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-науковою програмою приймаються через електронну пошту apd.ipt@gmail.com Чекаємо на відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньо-наукової програми.

Громадське обговорення

З результатами громадського обговорення та рецензіями проектів освітніх програм ви можете ознайомитися на сторінці відгуків до освітніх програм.