Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Освітня програма

Кафедра прикладної фізики забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали". Підготовка по спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали ведеться відповідно до вимог Стандарту вищої освіти затвердженого Міністерством освіти та науки України наказом №804 від 16.06.20 (pdf)

Опис освітньої програми спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали


Запрошуємо взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітніх програми спеціальності 105 Прикладна фізика всіх рівнів вищої освіти.
Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-науковою програмою приймаються через електронну пошту apd.ipt@gmail.com
Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньо-наукової програми.
Оновлення освітньо-професійної програми бакалаврів
Оновлення освітньо-наукової програми магістрів
Оновлення освітньо-наукової програми докторів філософії
Пропонований навчальний план бакалаврів
Пропонований навчальний план магістрів
Пропонований навчальний план докторів філософії
Пропонований перелік вибіркових дисциплін
 
 


Діючі освітні програми акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у 2021

 1. Освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2021 рік)
  Термін навчання: 3 роки 10 місяців
  Програму акредитовано по 01.07.26
 2. Освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2021 рік) 
  Термін навчання: 1 рік 9 місяців
  Програму акредитовано по 01.07.26
 3. Освітньо-наукової програми третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2020 рік)
  Програму акредитовано по 01.07.27

Громадське обговорення

З результатами громадського обговорення та рецензіями проектів освітніх програм ви можете ознаймитись на сторінці відгуків до освітніх програм.


Інша інформація

 1. Навчальні плани та робочі навчальні плани
 2. Силабуси дисциплін спеціальності 105 Прикладної фізики та наноматеріали (бакалавр ,магістр )
 3. Методичні матеріали дисциплін кафедри Прикладної фізики

 


Архів:

Навчальний план магістра на 2020 рік - посеместровий розподіл дисциплін (завантажити файл, дивитись онлайн.

 1. Освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2020 рік)
 2. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2018 рік)
 3. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (рік розробки - 2018, рік змін та затвердження - 2020)
 4. Освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2020 рік)
 5. Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2018 рік)