Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Порядок проходження конкурсу

Перед початком необхідно уважно прочитати

 1. Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
 2. Шаблони документів


Для подання документів на проходження конкурсу необхідно:

 1. Дочекатися інформації в газеті "Київський політехнік" про оголошення конкурсу (або на сайті https://kpi.ua/contest
 2. Заповнити відповідні документи.
 3. Документи роздрукувати та сортувати наступним чином:
  1. Титульний лист
  2. Зміст
  3. Заява
  4. Копія документа про володіння державною мовою (або копія додатку до шкільного атестату з оцінкою за українську мову)
  5. Копії дипломів про вищу освіту
  6. Копії атестатів про вчене звання
  7. Копії дипломів про наукові ступені
  8. Особовий листок з обліку каздрів (з фотографією 3х4)
  9. Досягнення видів і результатів професійної діяльності (завіряється зав. кафедри)
  10. Згода на обробку персональних даних (завіряється особистим підписом)
  11. Показники діяльності претендента на посаду (завіряється зав. кафедри)
  12. Копії сертифікатів про підвищення кваліфікації
 4. Всі документи зшиваються і нумеруються праворуч винзу (1 та 2 сторінки не нумерують, починають з 3, 4, ...)
 5. Завірені і прошиті документи заносяться у кім. 119-1 (загальний відділ КПІ).


Далі все відбувається поза увагою конкурсанта


 1. Загальний відділ отримує, реєструє й передає до відділу атестації науково-педагогічних працівників конкурсні справи претендентів, що надійшли, з реєстром отриманих справ із зазначенням дати фактичного отримання такої конкурсної справи.
 2. Відділ атестації науково-педагогічних працівників приймає конкурсні справи з реєстром і передає їх за належністю до ЕКК факультету (якщо подається на посаду асистента, ст. викладача або доцента) або до ЕКК університету (якщо подається на посаду професора, зав. кафедри)
 3. Секретар ЕКК
  1. ФТІ розглядає заяви й документи осіб, які виявили бажання зайняти посаду доцента / старшого викладача / викладача / асистента, та встановлює їх відповідність кваліфікаційним вимогам.
  2. Університету розглядає заяви й документи осіб, які виявили бажання зайняти посаду професора, та встановлює їх відповідність кваліфікаційним вимогам.


Далі проходиться слухання на кафедрі


 1. Відбуважється попереднє обговорення кандидатур претендентів кафедрою  яке роходить у присутності претендента, або його представника за дорученням, або за їх відсутності у разі наявності листа-згоди па такий розгляд:
  1. Про засідання кафедри повинно бути попереджено колектив кафедри й претендента/тів за не менше 5 календарних днів.
  2. Рекомендації кафедри щодо кандидатури претендента/тів затверджуються відкритим або таємним голосуванням (у разі наявності декількох претендентів на вакантну посаду або виявлення бажання будь-кого з членів трудового колективу кафедри щодо проведення голосування «таємно», голосування відбувається таємно). Голосування (таємне) відбувається одним бюлетенем, до якого вносяться прізвища претендентів, які претендують па заня ття вакантних посад. У разі наявності окремої думки учасників засідання, вона викладається в письмовому вигляді й додасться до рекомендацій кафедри.
  3. Рекомендації кафедри передаються до ЕКК ФТІ (для посад доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів) та до ЕКК Університету (для посад професорів, завідувачів кафедри).
  4. Предметом обговорення є звіт про роботу претендентів за попередній період (незалежно від посади) та/або показники діяльності й запропоновані ними програми розвитку підрозділу (для керівників).
 2. За результатами розгляду заяв і документів осіб, які виявили бажання зайняти посаду
  1. доцента / старшого викладача / викладача / асистента, та встановлення їх відповідності кваліфікаційним вимогам, такі особи допускаються до співбесіди з EKK ФТІ.
  2. професора, та встановлення їх відповідності кваліфікаційним вимогам, такі особи допускаються до співбесіди з IiKK Університету.
 3. У підсумку треба отримати витяг з протоколу кафедри


Далі проходиться слухання на ЕКК (зокрема у дистанційному режимі) розглядається:


 1. Інформація щодо кандидатур претендентів;
 2. Подані документи конкурсної справи;
 3. Результати роботи претендента за попередній період (за наявності).
 4. ЕKK приймає рішення про відповідність:
  1. документів конкурсної справи вимогам конкурсу;
  2. даних претендента висунутим кваліфікаційним критеріям.
 5. ЕKK під час розгляду документів може ставити уточнюючі запитання щодо наданої інформації, наявних або відсутніх документів.
 6. ЕKK відмовляє претенденту в участі у конкурсі в разі:
  1. порушення термінів подання документів конкурсної справи;
  2. встановлення невідповідності даних претендента вимогам кваліфікаційних критеріїв;
  3. надання неповної або неправдивої інформації щодо відповідності претендента кваліфікаційним критеріям.
 7. ЕКК повідомляє претендента про відмову в участі у конкурсі, як правило, протягом 5 робочих днів із моменту розгляду даних претендента.
 8. Протягом 30 календарних днів від дати закінчення подання документів конкурсних справ EKK Університету / факультету / навчально-наукового інституту готує свої висновки стосовно кожного з претендентів, проводить співбесіду й надає рекомендації ректору (першому проректору) щодо призначення на вакантну посаду. EKK повідомляє про результати своєї роботи та свої висновки трудовий колектив відповідної кафедри.
 9. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента (па посади професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента) ЕКК Університету / факультету / навчально-наукового інституту може запропонувати йому попередньо (до засідання кафедри) провести пробне навчальне заняття або виконати інше завдання, яке підтверджує фаховий рівень претендента, у присутності науково-педагогічних працівників, що рекомендовані ЕKK Університету/факультету/навчально-наукового інституту.Далі йде укладання контракту з претендентом. Під час підписання контракту працівник Bідділу Kадрів ознайомлює науково-педагогічного працівника з посадовою інструкцією під розпис.