Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Вступ на 1-й курс

Вступ на 1-й курс освітнього рівня бакалавр (за сертифікатами ЗНО)

Якщо ти закінчив школу (або скоро закінчиш) і вже починаєш замислюватись, а що далі, любиш фізику, мрієш приймати участь в створенні новітніх технологій і готовий працювати над собою ти можеш обрати вступ на спеціальність 105 "Прикладна фізика та наноматеріали". Кафедра Прикладної фізики Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського вже 20 років готує студентів за спеціалізацями (зараз блоками вибіркових дисциплін на основі яких планується сформувати сертифікатні програми) "Високі фізичні технології" та "Фізика живих систем". Високий рівень підготовки дозволяє нашим випускникам працювати в наукових інститутах Академії Наук України, провідних світових науких установах, висотехнологічних організаціях, створювати власний бізнес.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів (2020 рік)

 

Інформація про вступ на 1-й курс бакалаврату на сайті ФТІ.

Якщо є питання зі вступу на спеціальність, на сторінці "Приймальна комісія" ви можете знайти контактну інформацію тих хто може відповісти.

 

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти)

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 1 липня  2021 р.
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 р.
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 23 липня 2021 р., 18:00
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 28.07.2021 р., 12:00
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18-ї год. 02.08.2021 р.
Терміни зарахування вступників за державним замовленням до 9 серпня
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб до 17 серпня

Конкурсний бал

Для вступників на освітній рівень бакалавр додатково звертаємо увагу на наступне:

Предмет Коефіцієнт Мінімальне значення
Українська мова та література 0,25 125*
Математика 0,5
Фізика або Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова), або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України 0,2

 також:

* - мінімальний сумарний бал 125  (з урахуванням коефіціентів).

Ви можете перевірити обрахунок конкурсного балу на сторінці онлайн калькулятора конкурсного балу.

Або обрахувати самостійно конкурсний бал (КБ) за формулою:

КБ = (П1 ∙ К1 + П2 ∙ К2 + П3 ∙ К3 + СДП ∙ КСДП) ∙ СК ∙ ГК

 • П1…П3 – бал за відповідний конкурсний предмет
 • К1…К3 – відповідний коефіцієнт конкурсного предмету
 • СДП – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки
 • КСДП – коефіцієнт бала СДП для спеціальностей ДП – 0,05
 • СК – сільський коефіцієнт для випускників шкіл 2021 р., зареєстрованих в сільській місцевості (для спеціальностей Прикладна фізика та наноматеріали – 1,05)
 • ГК – галузевий коефіцієнт для заяв з пріоритетністю 1 або 2 – 1,02
 • Вагові коефіцієнти за мотиваційний лист та середній бал свідоцтва про ПЗСО – 0
 • Максимальний конкурсний бал становить 200
 • Мінімальний для зарахування – 125

 

Документи які подаються абітурієнтом

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви на участь у конкурсі в електронній формі (крім випадків особливих умов вступу). У випадку успішного проходження конкурсу для зарахування на навчання абітурієнти мають подати:

 • заяву на вступ в паперовій формі
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу та копію витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі подання паспорту у вигляді ID картки), передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (атестат), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (також бажано фото в електронному вигляді для оформлення в подальшому студентського квитка);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 • інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Ліцензійний обсяг та держзамовленння

 • У 2021 році ліцензійний обсяг для спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали складає 60 осіб для бакалаврату
 • Максимальний обсяг держзамовлення складає 55 осіб.
 • Кваліфікаційний мінімум 10 осіб
 • Квота №1 - 3 особи
 • Квота №2 - 6 осіб

 

Вартість навчання

Вартість навчання в бакалавраті на спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали у 2021 році становить 20900 гривень за один рік навчання.

 

Якщо хочешь оцінити свої шанси можешь переглянути результати вступної кампанії 2020 року на сайті vstup.info