Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Аспірантура

Аспірантура в КПІ

Вступ на освітній рівень доктор філософії

Кафедра прикладної фізики готує за освітньо-науковою програмою третього (освітно-наукового) рівня освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).
До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2021 році для здобуття ступеня доктора філософії

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2021 році відбудеться

 • з 17 травня 2021 року по 25 червня 2021 року
 • з 09:00 до 10:00 та з 14:00 до 17:00 (к.247- 1 корп.)

З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу пропонується графік подання документів, а саме:

 • ФТІ - 31.05.21- 03.06.21

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра(спеціаліста) проводяться з 26.08.2021 р. по 07.09.2021 р.

Список вступників, зарахованих до аспірантури (бюджетна форма навчання), оголошується не пізніше 15 вересня 2020 р.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності) (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»).

Більш докладна інформація на відповідній сторінці відділу аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського .

Відділ аспірантури:

 

 

Про аспірантуру

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” проводить прийом до аспірантури для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів :

 1. за державним замовленням: на підготовку за державним замовленням зараховуються аспіранти, направлені на навчання НТУУ "КПІ" або іншими бюджетними вузами та науковими установами Міністерства освіти та науки України( МО та Н України); взаємозобов”язання аспіранта та НТУУ “КПІ” визначаються угодою, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення денної аспірантури, відповідність сторін у разі невиконання умов угоди, тощо( з типовим варіантом угоди можна ознайомитися на стенді відділу); аспіранти денної бюджетної форми відпрацьовують 3 роки після закінчення аспірантури в вузі або установі державної форми власності, аспіранти заочної бюджетної форми навчання 4 роки навчання в заочній аспірантурі та 3 роки після закінчення аспірантури повинні бути працівниками бюджетних вузів або наукових установ МО таН України).
 2. понад державне замовлення: на підставі контрактів, укладеним між НТУУ “КПІ” та вступниками до аспірантури ( або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії ( для аспірантів з відривом від виробництва); документи на конкурс до аспірантури подаються з гарантійним листом підприємства, організації про відшкодування вузу витрат на підготовку контрактника; середня вартість підготовки контрактника уточнюється шорічно.

 

Програма вступного іспиту до аспірантури з Прикладної фізики та наноматеріалів у 2021 році

Додаток до програми вступного іспиту до аспірантури прикладної фізики у 2021 році

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови

Звертаємо увагу що у 2021 році при вступі на навчання на освітній рівень PhD з прикладної фізики та наноматеріалів не потрібно сдавати додактовий іспит у разі попереднього навчання за іншою освітньо-науковою програмою магістра.

* оновлено (01.03.21)

 

Умови прийому до аспірантури

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2020 році для здобуття ступеня доктора філософії

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій. Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії ( по денній формі) цільовику.

 

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка на 30 календарних днів ( приблизно 10 днів на кожний іспит) зі збереженням заробітної плати за місцем роботи на період підготовки і складання іспитів.

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити по спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов. Особи, які склали кандидатські іспити, при представленні посвідчення, звільняються від відповідних вступних іспитів.

Вступні іспити до аспірантури проводяться у вересні- жовтні.

За рішенням Вченої ради університету від 6 травня 1996 року при конкурсному відборі до аспірантури поряд з балами, отриманими на вступних (кандидатських іспитах), враховується також середній бал диплому про вищу освіту, який має бути, як правило, не менше 4,5 (при вступі до аспірантури в рік закінчення вузу).

 • Зарахування до аспірантури – з 1 жовтня року.

Розмір стипендії аспіранта денної форми визначається в межах 5279 грн.

 

 • Термін навчання: денна форма – 4 роки.

 

 

Аспіранти

Ольховик Ілля Володимирович - науковий керівник проф. Воронов С.О.

Орєхов Дмитро Олександрович - науковий керівник проф. Воронов С.О.

 

 


 

Архів

Аспіранти