Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Методичні матеріали


в офіційному каталозі завантажень і
в бібліотеці можна знайти відсортовані матеріали.


 "Відео-лекції".

 

Нижче ви можете переглянути методичні матеріали дисциплін освітнього рівня бакалавра, магістра які ведуть викладачі кафедри ("Загальна фізика", "Теоретична фізика", "Спецпредмети" та освітньо-наукового рівня доктора філософії з Прикладної фізики ("Дисципліни аспірантури".

 

Загальна фізика

Механіка

Термодинаміка та молекулярна фізика

Електродинаміка

Оптика

Атомна фізика

Ядерна фізика

Моделі сучасної фізики (спеціальність Прикладна математика)

Фізика (спеціальність "Прикладна механіка)

Фізика - 3 (Хвилі, квантова фізика, будова матерії)

 

Теоретична фізика

Класична механіка

Теорія поля

Квантова механіка

Фізика твердого тіла

Фізична кінетика

 

Спец. предмети

Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми

Статистична радіофизика та оптика

Оптоелектроніка

Симетрія в фізиці

Рентгенівські методи дослідження

Нелінійна оптика

Вступ до спеціальності

Квантова електроніка

Фізика та хімія поверхні

Основи загальної біології та біохімії

Локальні методи досліджень

Нові матеріали та речовини

Квантова хімія

Технологія та застосування наноструктур

Біофізика мембранних структур

Біохімія клітинних процесів

Числові методи

Інфрачервона електроніка

Біофізика синаптичної передачі

Спецглави фізичного матеріалознавства

Дослідницький практикум за спеціальністю

Основи наукових досліджень

Оптика та фотоніка

Біофізика складних систем

 

Дисципліни аспірантури

Філософські засади наукової діяльності

Іноземна мова для наукової діяльності

Актуальні проблеми прикладної фізики

Сучасні тенденції розвитку наноматеріалів та нанотехнологій

Методологія наукових досліджень

Інформаційні технології та прикладна фізика

Організація науково-інноваційної діяльності

Педагогічна практика

Фізика конденсованих середовищ

Спеціальні глави сучасного матеріалознавства

Спецглави теорії теплообміну

Системи охолодження високотемпературних енергетичних установок

Нанозондові методи діагностики напівпровідникових і діелектричних матеріалів

Спеціальні глави прикладної оптики і фотоніки

Фізика нерівноважних систем

Спеціальні глави фізики живих систем

Основи теорії примежового шару