Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian
Актуальні проблеми прикладної фізики

Методичні матеріали

Інформація для здобувачів освітнього рівня доктора філософії спеціальності


Викладає:

 • д.т.н., професор Воронов Сергій Олександрович (лекції)
 • д.т.н., професор, академік НАН України, Халатов Артем Артемович (лекції)

Література та навчально-методичні матеріали:

 • Силабус дисципліни (pdf)
 • Klaus D. Sattler. Fundamentals of Picoscience. – CRC Press Taylor & Francis Group, 2014. – 754 pp. https://www.researchgate.net/publication/274253973_Fundamentals_of_Picoscience
 • M. Fischetti, W.G. Vandenberghe. Advanced Physics of Electron Transport in Semiconductors and Nanostructures. – Springer International Publishing Switzerland, 2016. – 481 pp. https://www.twirpx.com/file/1958279/
 • Фізичне матеріалознавство [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Ю. М. Поплавко, С. О. Воронов ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 15,8 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 838 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/14029
 • Нові речовини. Частина 1. Від традиційних до нових матеріалів [Електронний ресурс] : навчальний посібник до курсу лекцій / О. Т. Богорош, С. О. Воронов, В. Й. Котовський, Н. О. Гордійко ; НТУУ «КПІ» ; під ред. О. Т. Богороша. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,65 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 517 с. . URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21518
 • Про інноваційну діяльність. Верховна Рада України; Закон від 04.07.2002 No 40-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15
 • Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні Верховна Рада України; Закон від 08.09.2011 No 3715-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
 • Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій. Верховна Рада України; Закон, Програма від 09.04.2004 No 1676-IV// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1676-15
 • Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки.Верховна Рада України; Закон від 11.07.2001 No 2623-ІІІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14
 • Про наукову і науково-технічну діяльність. Верховна Рада України; Закон від 26.11.2015 No 848-VІІІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
 • Про вищу освіту.Закон України від 01.07.2014 No 1556-VII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 • Про схвалення Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014 - 2023 роки. НАН України; Постанова, Концепція, Перелік від 25.12.2013 No 187. URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0187550-13