Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Технологія і застосування наноструктур

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності


Групи ФФ

Викладає - Тетьоркін В.В. (лекції)

В зв'язку із пандемією COVID-2019 заняття Тетьоркін В.В. до закінчення карантину будуть проводиться за розкладом в дистанційному режимі за такою схемою:

 • Зв'язок зі студентами 5-го курсу (ФФ-91мн) з предмету "Технологія та застосування наноструктур" за email

Методичні матеріали


Література з дисципліни, наявна в фондах науково-технічної бібліотеки ім. Денисенка

 • Наноматеріалознавств: підручник / Є.Г Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько.Перше видання, стереотипне.Херсон :Олді-плюс,2018.550 сторінок (5 примірників)
 • Наноматеріалознавство і нанотехнології :навчальний посібник / А.І. Кондир; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2016.450 с. (6 примірників)
 • Вимірювання у нанотехнологіях :методи і засоби : навчальний посібник /П.Р. Гамула [та ін.] ; за редакцією Б.І. Стадника ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2016.186 с. (6 примірників)
 • Лазер-індуковані наноструктури у твердих тілах /Є.Ф. Венгер, О. Ю. Семчук, О. О. Гаврилюк ; Національна академія наук України, Інститут фізики напівпроводників ім. В. Є. Лашкарьова, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка.Київ :Академперіодика,2016.236 с. (1 примірник)
 • Квазічастинки у наносистемах. Квантові точки, дроти і плівки :посібник /М. Ткач, Ю.О. Сеті, О.М. Войцехівська ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.Чернівці :Книги- XXI,2015.386 с. (1 примірник)
 • Надшвидкодіючі прилади електроніки :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Фізична та біомедична електроніка" /В.О. Москалюк, В.І. Тимофєєв, А.В. Федяй ; МОН України, НТУУ"КПІ".Київ :НТУУ "КПІ",2014.527 с. (28 примірники)
 • Нанофізика, наноматеріали, наноелектроніка :навчальний посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Мікро-та наноелектроніка" /Ю.М. Поплавко, О.В. Борисов, Ю.І. Якименко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".Київ :НТУУ "КПІ",2012.299 с. (27 примірники)
 • Фізичне матеріалознавство :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ "КПІ".Київ :НТУУ "КПІ",2011. (14 примірників)
 • Наноструктури та нанотехнології :навч. посіб. для студентів ВНЗ /О. М. Назаров, М. М. Нищенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т.Київ :НАУ,2012.248 с. (5 примірників)
 • Нанотехнології і наноструктури :навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів, які навч. за напрямом підготовки "Мікро- та наноелектроніка" /Д. М. Заячук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка",2009.580 с. (2 примірники)
 • Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах /В.В. Скороход, І.В. Уварова, А.В. Рагуля.Київ :Академперіодика,2001.180 с. (3 примірники)
 • Нано- і мікротехнології в приладобудуванні :монографія /М.Д. Гераїмчук, І.М. Гераїмчук ; НТУУ "КПІ".Київ :ЕКМА,2008.90 с. (22 примірники)
 • Нанотехнології у зварюванні низьколегованих високоміцних сталей :монография /[В.В. Головко, В.Д. Кузнєцов, С.К. Фомічов, П.І. Лобода] ; Міністерство освіти і науки України, НТУУ "КПІ".Київ :НТУУ "КПІ",2016.238 с. (12 примірники)
 • Надшвидкодіючі прилади електроніки :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Фізична та біомедична електроніка" /В.О. Москалюк, В.І. Тимофєєв, А.В. Федяй ; МОН України, НТУУ"КПІ". Київ :НТУУ "КПІ",2014. 527 с. (28 примірники)