Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Механіка

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності

Архів


Групи ФФ

Задачники:

 1.  И. Е. Иродов. Задачи по общей физике (часть I. Физические основы механии). М., Лаборатория Базовых Знаний, 2012 г.
 2. Сборник задач по общему курсу физики. Механика. Под ред. И. А. Яковлева. М.,Наука», 2006 г.
 3. О. В. Кравцов, А.Б.Шевченко,  Д. В.Філін. Механіка. Закони і задачі. Методичний посібник. Київ, НТУУ «КПІ» Вінниця, 2006 р.
 4. Сборник задач по общему курсу физики (в трёх частях). Под. ред. В.А.Овчинкина. Часть I. М., МФТИ, 1998 г.
 5. Збірник задач (укл. В. В. Загородній, С.В. Бех)

Підручники:

 1. КИТТЕЛЬ Ч., НАЙТ В., РУДЕРМАН М. Механика: Учебное руководство: — 3-е изд., испр. 1983.— (Берклеевский курс физики).
 2. КРАУФОРД Ф. Волны: Учебное руководство: —3-е изд., испр.— 1984.— (Берклеевский курс физики).
 3. Механика и теория относительности: Учеб. для студентов вузов / А. Н. Матвеев. — 3-е изд. 2003.
 4. ФЕЙНМАНОВСКИЕ ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИКЕ. Выпуск 1. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О ПРИРОДЕ · ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ, Выпуск 2. ПРОСТРАНСТВО · ВРЕМЯ · ДВИЖЕНИЕ
 5. Иродов И. Е. Механика. Основные законы / 10-е изд.
 6. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. I. Механика.

 Групи ФІ


Архів

 

Групи ФБ


Архів