Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Нелінійна оптика

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності


Групи ФФ

Викладає - Стронський О.В. (лекції)

Навчальні матеріали

 

Література з дисципліни, наявна в фондах науково-технічної бібліотеки ім. Денисенка

  • Експериментальна лазерна фізика : підручник для студ. вищих навч. закл. / В.І. Григорук, А.І. Іванісік, П.А. Коротков. - Київ : [ВІПОЛ], 2004. - 300 с. (1 примірник)
  • Основи фізики лазерів. Лазери для термічних технологій / В.П. Гаращук ; НАНУ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона. - Київ : ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2005. - 244 с. (1 примірник)
  • Експериментальна лазерна оптика : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. І. Григорук, А. І. Іванісік, П. А. Коротков ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2007. - 383 с. (2 примірники)
  • Лазерна спектроскопія : навчальний посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; Міністерство освіти і науки України, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 263 сторінки : рисунки. (2 примірники)
  • Основи фізики лазерів. Лазери для термічних технологій / В.П. Гаращук ; НАНУ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона. - Київ : ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2005. - 244 с. (14 примірників)
  • Взаємозв'язок поляризаційних і кореляційних властивостей оптичних полів : монографія / К.Ю. Зенкова ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. - 166 с. : іл. (1 примірник)
  • Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Оптика : навч. посіб. для студ. фізичних спец. ун-тів / [В. Ф. Коваленко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2012. - 447 с. (4 примірники)
  • Загальний курс фізики : Т. 3. Оптика. Квантова фізика / у 3-х т. : навч. посіб. для студ. вищ. техніч. і пед. закл. освіти. І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук ; за ред І. М. Кучерука. - Київ : Техніка, 1999. - 520 с. (1350 примірники)