Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

sov001122

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

доктор фізико-математичних наук, професор

Посада: професор (сумісник) кафедри Прикладної фізики

Основне місце роботи: зав. відділом фізики оптоелектронних приладів Інституту фізики напівпровідників ім.В.Е.Лашкарьова

Освіта: Київський Державний університет ім.Т.Г.Шевченка (1972). Спеціальність: оптичні прилади і спектроскопія. Кваліфікація: інженер-оптик.

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук за дисципліною "Фізика напівпровідників і діелектриків". Тема дисертації: «Фотостимульовані процеси в халькогенідних склоподібних напівпровідниках та їх застосування для отримання голограмних оптичних елементів»

Вчене звання: старший науковий співробітник, професор


Читати далі

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладної фізики та наноматеріали (магістри):

  • Нелінійна оптика
  • Квантова електроніка
  • Фізика і хімія поверхні

Читати далі

Наука

Публікації

Автор понад 200 наукових праць

Профілі у науково-метричних базах:


Читати далі