Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

gav401121

Наука

Наукові проекти

З 01.11.2019 є виконавцем в міжнародному науковому проекті Horizon 2020/MSCA/RISE/SSHARE № 871284 “Self-sufficient “humidity to electricity” innovative radiant adsorption system toward net zero energy buildings”
Також брав участь у наступних проектах
Читати далі

Публікації

Профілі в науково-метричних базах:
 • Профіль в системі SCOPUS (21 публікація, 65 цитувань, h-індекс 5)
 • Профіль в системі Web of Science
 • Профіль в системі Google Scholar
 • Профіль в системі ORCID

Читати далі

Методична література

Підручники, посібники та інша навчально-методична література

Є автором 8 методичних праць
Читати далі

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

кандидат фізико-математичних наук, доцент
Посада: доцент кафедри прикладної фізики НН ФТІ 
Освіта:
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2010, кваліфікація: магістр прикладної фізики
Науковий ступінь:
кандидат фіз.-мат. наук за спеціальністю "Фізика твердого тіла" 
Наукове звання: доцент кафедри прикладної фізики


Читати далі

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр):
 • “Термодинаміка газового потоку” (лекції, ІІ курс);
 • “Теорія теплопровідності” (лекції, практичні ІІІ курс);
 • “Термодинаміка і молекулярна фізика” (практичні, лабораторні, І курс);
Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістр):
 • “Локальні методи досліджень” (лекції, практичні V курс);
 • “Наукові дослідження за темої магістерської дисертації” (практичні VІ курс);
 • “Новітні джерела енергії” (лекції, VІ курс);

Читати далі

Наука

Публікації

Профілі у науково-метричних базах:


Читати далі

Навчання

Викладаються предмети

Викладає в 2021-20212 навчальному році наступні дисципліни:

“Механіка” (практичні, лабораторні, І курс);
“Теорія поля” (практичні, ІІІ курс);
“Термодинаміка складних систем” (лекції, практичні, ІV курс);


Читати далі

Загальна інформація

Про викладача

Посада: доцент кафедри Прикладної фізки

Освіта: Вища

Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук

Тема дисертації: Теплофізичні властивості наноструктурованих полімерів олефінів та їх кополімерів з оксидом вуглецю

Вчене звання: доцент


Читати далі

Методична література

Підручники, посібники та інша навчально-методична література

 • Ponomarenko, S. M. Physics 1. Mechanics. Problems [Electronic resource]. For specialties 113 Applied Mathematics and 125 Cybersecurity / S. M. Ponomarenko; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018. – 52 p.
 • Physics 1. Mechanics : methodical instructions for laboratory works for specialties 113 «Applied Mathematics» and 125 «Cybersecurity»  [Electronic resource] / S. M. Ponomarenko, V. B. Dolgoshey ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018. – 36 p.
 • Пономаренко, С. М. Електрика та магнетизм: збірник задач [Електронний ресурс] : навчальний посібник / С. М. Пономаренко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 148 с. – Назва з екрана.
 • Електрика та магнетизм: Лабораторний практикум. Змінний струм [Електроний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. С. М. Пономаренко, Ю. О.
  Тараненко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 3.30 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 40 с.
 • Класична електродинаміка: Збірник задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» та 113 «Прикладна математика» / В. І. Жданов, С. М. Пономаренко, В. Б. Долгошей ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 96 с.
 • Основи фізики горіння : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою «Прикладна фізика» спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / С. М. Пономаренко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,98 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 107 с.
 • Оптика: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. С. М. Пономаренко, В. В. Іванова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. —  Електронні текстові дані (1 файл: 0.7 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,
  2021. — 37 с.
 • Іванова, В. В. Оптика. Практичний курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / В. В. Іванова, С. М. Пономаренко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 2.03 МБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 177 с. — Назва з екрана.

Читати далі

Навчання

Викладаються предмети

"Електрика та магнетизм" (практичні, лаборторні, ІІ курс);
"Оптика" (лабораторні, ІI курс);
"Фізика горіння" (лекції, практичні, ІV курс);
"LaTeX в наукових дослідженнях" (лекції, лабораторні, ІV курс);
"Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи" (лекції, ІV курс);
"Квантова хімія та квантово-механічні обчислення" (лекції, V курс).
Читати далі

Загальна інформація

Про викладача

Пономаренко С.М.

Науковий ступінь: к.ф.-м.н.
Вчене звання: доцент
Сторінка на Scopus
Сторінка на Google Scholar
ORCID ID0000-0002-9851-7109
Сторінка на intellect
Підтримка української локалізації LaTeX: babel-ukrainian

Підтримка української локалізації DateTime2: datetime2-ukrainian
Контакти: 
s.ponomarenko[at]kpi.ua


 


Читати далі

Наука

Публікації

Профілі у науково-метричних базах:


Читати далі