Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Підручники, посібники та інша навчально-методична література

Методична література
  • Гільчук, А. В. Теорія теплопровідності [Електронний ресурс] : підручник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Прикладна фізика» спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / А. В. Гільчук, А. А. Халатов, Т. В. Доник ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,73 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 131 с. – Назва з екрана.
  • Халатов, А. А. Термодинаміка газового потоку [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / А. А. Халатов, А. В. Гільчук, Л. М. Кохтич; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 9,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 252 с. – Назва з екрана.
  • Магістерська кваліфікаційна робота. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою «Прикладна фізика», спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. В. Доник, А. В. Гільчук, В. С. Ткач. – Електронні текстові дані (1 файл: 336 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 30 с.
  • Дипломне проектування. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Прикладна фізика» спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. І. Андрусь. – Електронні текстові дані (1 файл: 373 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 38 с.
  • Локальні методи досліджень. Методичні вказівки до практичних занять [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавр за освітньою програмою «Прикладна фізика», спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. В. Гільчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 4.98 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 32 с.
  • Термодинаміка газового потоку. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. В. Гільчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,17 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 17 с
  • Термодинаміка та молекулярна фізика. Збірник задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Прикладна фізика» спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Монастирський Г. Є., Гільчук А. В. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,52 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 59 с. 
  • Термодинаміка і молекулярна фізика. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, М. В. Грайворонський, О. В. Гомонай. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,16 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020