Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

LaTeX в наукових дослідженнях

Викладає: к.-ф.м., доцент Пономаренко Сергій Миколайович
Силабус дисципліни: (Google Drive

Представлення результатів наукового дослідження в текстовій та графічній формі є важливою частиною роботи вченого-дослідника, адже в такому випадку інформацію можна не лише донести та передати іншим, але й самому полегшити її осмислення, що дасть можливість виявити нові наукові закономірності, які в ній містяться.

У галузі природничих наук провідну роль при поданні наукових результатів відіграє видавнича система логічного проектування документів LaTeX.
Відомий вчений в галузі інформатики, emeritus-професор Стенфордського університету Дональд Е. Кнут створив TeX для того, щоб видати в хорошій якості свою чергову книгу "The Art of Computer Programming". Головною відмінністю системи від конкурентів на момент створення була можливість високоякісної розмітки математичних формул. При вдосконаленні системи до неї були додані кращі алгоритми, реалізовані учнями Кнута. Зокрема, на початку 1980-х років Леслі Лампортом був створений найбільш популярний набір макророзширеннь (або макропакет) для TeX, який полегшує набір складних документів і названий як LaTeX. Головна ідея LaTeX полягає в тому, що автори текстів повинні думати про зміст, про те, що вони пишуть, не турбуючись про кінцевий візуальний вигляд. Готуючи свій документ, автор вказує логічну структуру тексту (розбиваючи його на глави, розділи, таблиці, зображення), а LaTeX вирішує питання його відображення.

На сьогодні величезна кількість пакетів і утиліт, створених для цієї системи, дозволяє вирішувати весь спектр завдань на різних етапах підготовки публікації, починаючи з розмітки тексту і формул, верстки таблиць та графіки, підготовки списку використаних джерел, і закінчуючи оформленням всієї роботи у вигляді готового документа, що задовольняє стильовим вимогам видавництва.

TeX використовується не лише для верстки текстів, більше того він також є тьюрінг-повною мовою програмування, що дає можливість написання коду для додаткових функцій, які забезпечують зручне використання даного продукту для написання наукових робіт різного спрямування. Слід зазначити, що видавнича система LaTeX дозволяє готувати електронні документи високої якості з прикладами математичних розрахунків, візуалізації даних при тому, що вхідний файл можна підготувати у будь-якому текстовому редакторі.

LaTeX прийнято як стандарт більшістю відомих науково-технічних видавництв світу, зокрема:
Elsevier, Springer, John Wiley & Sons, Kluwer, Addison Wesley Longman, AMS, SIAM тощо. Тексти, що підготовлені за допомогою видавничої системи LaTeX, мають високу якість оформлення і можуть використовуватися більшістю сучасних операційних систем.

Власне, цей курс має на меті дати студентам основи представлення результатів наукового дослідження за допомогою LaTeX. Студенти, після засвоєння навчальної дисципліни, зможуть продемонструвати такі результати навчання:

  • знання: основних областей застосування LaTeX в наукових дослідженнях, сучасні системи комп'ютерної візуалізації наукових результатів та їх функціональні можливості, методи обробки експериментальних даних з використанням LaTeX;
  • уміння: застосовувати LaTeX для оформлення та представлення отриманих результатів досліджень, працювати з пакетами \LaTeX, використовувати сучасні мережеві технології з пошуку необхідної інформації в мережі Інтернет;
  • досвід: застосування LaTeX для оформлення результатів дослідницької роботи.