Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Про викладача

Загальна інформація
Курси

"Електрика та магнетизм" (практичні, лаборторні, ІІ курс);
"Оптика" (лабораторні, ІI курс);
"Фізика горіння" (лекції, практичні, ІV курс);
"Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи" (лекції, ІV курс);
"Квантова хімія та квантово-механічні обчислення" (лекції, V курс).

 


Додаткова інформація


1. Навчально-методичні роботи

 • Ponomarenko, S. M. Physics 1. Mechanics. Problems [Electronic resource]. For specialties 113 Applied Mathematics and 125 Cybersecurity / S. M. Ponomarenko; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018. – 52 p.
 • Physics 1. Mechanics : methodical instructions for laboratory works for specialties 113 «Applied Mathematics» and 125 «Cybersecurity»  [Electronic resource] / S. M. Ponomarenko, V. B. Dolgoshey ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018. – 36 p.
 • Пономаренко, С. М. Електрика та магнетизм: збірник задач [Електронний ресурс] : навчальний посібник / С. М. Пономаренко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 148 с. – Назва з екрана.
 • Електрика та магнетизм: Лабораторний практикум. Змінний струм [Електроний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. С. М. Пономаренко, Ю. О.
  Тараненко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 3.30 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 40 с.
 • Класична електродинаміка: Збірник задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» та 113 «Прикладна математика» / В. І. Жданов, С. М. Пономаренко, В. Б. Долгошей ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 96 с.
 • Основи фізики горіння : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою «Прикладна фізика» спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / С. М. Пономаренко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,98 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 107 с.
 • Оптика: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. С. М. Пономаренко, В. В. Іванова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. —  Електронні текстові дані (1 файл: 0.7 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,
  2021. — 37 с.

2. Захищені бакалаври та магістри за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" за роками випуску

Рік випуску Ступінь ПІБ Теми робіт
2015 бакалавр Туряб Вікторія Юріївна Термодинамічний цикл повітряної газової турбіни для утилізації теплоти на газотранспортній системі України
2015 бакалавр Мулярчук МаріяАндріївна Термогазодинаміка закрученого потоку повітря в радіально-обертаючому круглому каналі
2016 бакалавр Чорний Андрій Петрович Фізичні умови спалювання метану та їх застосування в теплоенергетичних установках
2017 бакалавр Бурлака Анастасія Олегівна Моделювання процесу горіння суміші метану і кисню в мікро каналі
2018 бакалавр Докашенко Богдан Вікторович  
2018 бакалавр Андруцький Борис Сергійович Ефективнiсть сонячних електростанцiй на територii Украiни
2019 бакалавр ПолвановБогдан Мирославович Вплив розміру вугільних частинок на процес їх горіння у метаноповітряній суміші
2020 бакалавр Хлієв Нікіта Олександрович Дослідження впливу вхідного тиску реактивного палива на
повноту його окислення у камері згоряння повітряних реактивних двигунів
2017 магістр Туряб Вікторія Юріївна Збільшення ефективності повітряної газової турбіни для утилізації теплоти на газотранспортній системі Україн
2018 магістр Чорний Андрій Петрович Вплив стадійної подачі повітря при спалюванні метану на процес утворення оксидів азоту
2018 магістр Докашенко Богдан Вікторович Моделювання молекулярної структури комплексу білка з лігандом
2019 магістр Бурлака Анастасія Олегівна Дослідження впливу розміру каналу на процес горіння метано-повітряної суміші в мікрокалалі з регенерацією тепла