Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Наукові проекти

Наука
  1. Електрофізичні характеристии гетероструктур на основі високодисперсного ZnS 0120U102945, 2020-2021 (керівник)
  2. Відділення цільової підготовки НТУУ«КПІ імені Ігоря Сікорського» – НАН України, робота № 1.7.1.АХ.2 «Термогазодинаміка турбулентних потоків в обертових каналах високотемпературних енергетичних установок» від 2.01.2018 р., реєстраційний номер 0118U000006.; № договору – № 1.7.1.АХ.2; Дата – 02.01.2018 (виконавець);
  3. Oхолодження теплообмін та газодинаміка поверхнево-вихрових систем плівкового охолодження лопаток вісокотемпературних газотурбінних двигунів; № договору – 2935-п; Дата – 03.01.2017 (виконавець).
  4. Нові термодинамічні цикли та схеми завісного охолодження висикотемпературних енергетичних установок, № договору – 2017/ТФ/01; Дата – 03.01.2017 (виконавець);
  5. Теплообмін та газодинаміка поверхнево-вихрових систем плівкового охолодження лопаток високотемпературних газотурбінних двигунів; № договору – 2935-п; Дата – 01.01.2016 (виконавець);
  6. Теплові та газодинамічні процеси в складних вихрових і закручених потоках; № договору – 2610-ф; Дата – 31.12.2015 (виконавець);