Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Міжнародна діяльність

Міжнародне наукове співробітництво

 1. Технологічний університет міста Хемніц (Німеччина)
 2. Університет Відня (Австрія)
 3. CIC biomaGUNE (Іспанія)
 4. EMPA, Лабораторія Інженерії механічних систем (Швейцарія)
 5. Університет Люцерни (Швейцарія)
 6. Huawei Technologies (Китай)

Можливі напрямки для міжнародної наукової співпраці

 1. Розробка і дослідження функціональних матеріалів (сплави та полімери з ефектом пам’яті форми, протонпровідні мембрани на основі полімерних матриць, люмінофори, мультиферроїки) в об’ємному і високодисперсному (мікро- та нано-) станах. Доступні методи: електроіскрове диспергування, самопоширюваний високотемпературний синтез, скануюча електронна мікроскопія, просвічуюча електронна мікроскопія, енергодисперсійний аналіз, рентгеноструктурний аналіз, диференціальна скануюча калориметрія, термогравітометричний аналіз, термомеханічні та механічні випробування, атомно-силова мікроскопія, спектральний аналіз в Viz-UV та IR діапазонах, дослідження плазмонного резонансу
 2. Гідрогелі для медичного застосування. Виготовлення і дослідження метало- та оксидо- вмістких гідрогелевих нанокомпозитів шляхом радіаційної зшивки. Доступні методи: спектральний аналіз в Viz-UV та IR діапазонах, дослідження плазмонного резонансу, скануюча електронна мікроскопія, просвічуюча електронна мікроскопія, енергодисперсійний аналіз, рентгеноструктурний аналіз, механічні випробування, диференціальна скануюча калориметрія, термомеханічний аналіз, тармогравітометричний аналіз
 3. З’єднання та зварювання методом реакційної пайки. Вивчення можливості застосування процесу самопоширювального синтезу в багатошарових нанофольгах для з’єднання матеріалів та електронних компонент. Доступні методи: дослідження з’єднань методом інфрачервоної термографії, непрямі методи вимірювання температури електронного чіпу, вимірювання вольт-амперних та люкс-амперних характеристик оптоелектронних пристроїв, скануюча електронна мікроскопія, просвічуюча електронна мікроскопія, енергодисперсійний аналіз, рентгеноструктурний аналіз.
 4. Комп’ютерні розрахунки, моделювання та симуляція.
  1. Розрахунок електронної структури молекул, конденсованих речовин за допомогою квантово-хімічних методів (DFT), молекулярна динаміка. Доступні методи: симуляції в WIEN2k, VASP, ORCA, Gaussian, LAMMPS
  2. Розрахунок гідрогазодинаміки і теплообміну у вихрових і закручених потоках. Керування теплообміном, гідравлічним опором та примежовим шаром. Доступні методи: симуляції в ANSYS, COMSOL Multiphysics, OpenFoam 


Архів