Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Вступ на 5-й курс 
 1. Інформація про вступ до магістратури на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
 2. Документи, необхідні для зарахування
 3. Програма комплексного фахового випробування для вступу на спеціальність 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2022 рік).
 4. Освітньо-наукова програма підготовки магістрів Прикладної фізики.
 5. ПОРЯДОК проведення комплексного фахового випробування під час вступу до магістратури  в умовах дистанційного навчання за освітньою програмою  «Прикладна фізика» (ОНП, денна форма)

Графік роботи атестаційної комісії:

Дата, час і місце
проведення
консультації*
Дата, час і місце
проведення
випробування* (І сесія)
Дата, час і місце
проведення
випробування* (ІІ сесія)
Дата, час і місце
проведення
випробування* (ІІІ сесія)
Дата, час і місце
проведення
випробування* (ІV сесія)
Дата, час і місце
проведення
випробування*
(V сесія - РЕЗЕРВНА)
05.09.2022, 14:30,
платформа ZOOM
06.09.2022, 15:30,
платформа ZOOM
08.09.2022, 15:30,
платформа ZOOM
12.09.2022, 15:30,
платформа ZOOM
14.09.2022, 15:30,
платформа ZOOM
16.09.2022, 15:30,
платформа ZOOM

* Посилання на відеоконферецію буде завантажено в електронний кабінет вступника після опрацювання заяви


Диплом бакалавра надає можливість отримати повну вищу освіту другого освітнього рівня магістр за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" освітньо-наукової програми "Прикладна фізика". Це цілком доступно із дипломом бакалавра за спеціальністю "Прикладна фізика", отриманим в КПІ ім. Ігоря Сікорського, або маючи степінь бакалавра, отриману в іншому ВНЗ України. В останньому випадку необхідно здати фаховий іспит за Програмою комплексного фахового випробування.


Навчання за освітньо-науковою програмою "Прикладна фізика" триває 1 рік 9 місяців. Освітньо-наукова програма підготовки — це підготовка магістрів 105 спеціальності, що дозволяє займатися як професійною діяльністю в наукоємних галузях промисловості та бізнесу, так і знайти себе в академічній сфері і займатися науковою роботою.


Відповідно до освітньо-наукової програми Прикладна фізика кафедра Прикладної фізики пропонує, крім обов'язкових освітніх компонент, вибіркові дисципліни професійного циклу підготовки які сформовані на основі програми вибіркових блоків дисциплін (колишніх спеціалізацій) за якими підготовано вже не один випуск магістрів з прикладної фізики:

 • Високі фізичні технології
 • Фізика живих систем
 • Фізика енергетичних систем

МОН України оприлюднено Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році, який регламентує процедуру вступу в Україні цього року.

Вся інформація щодо прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зібрана на сайті приймальної комісії, зокрема важливі дати, контакти та графік роботи.

Окрім того, детальну інформацію про освітньо-наукову програму "Прикладна фізика", особливості підготовки магістрів за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали", можливості стажування, подальшого працевлаштування тощо можна отримати на кафедрі Прикладна фізика.


Наші контакти:

Адреса: м. Київ, вул. академіка Янгеля 7а, корпус №11, ауд.213
Телефон: +38(044)204-85-12
Мейлapd.ipt@gmail.com
Телеграм канали і чат

Фейсбук: Сторінка кафедри


Просимо звернути увагу на основні відмінності вступу у 2022 році:


 • єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) скасований цього року;
  https://i.imgur.com/23tNecu.png
 • для вступу на кафедральну спеціальність за бюджетні кожти враховуються результати фахового вступного випробування  та мотиваційний лист;
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали - тільки мотиваційний лист;
 • Вступна кампанія 2022 - ІНФОГРАФІКА МОН
 • зміна строків подання заяв та документів:
 • Буде збережена можливість скористатись спеціальними умовами конкурсного відбору для деяких категорій вступників, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій, детальні механізми вступу для них буде доопрацьовано впродовж травня-червня.
 • З огляду на гостру потребу в спеціалістах з прикладної фізики для підвищення обороноздатності держави, бакалаври, що вступають за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали, мають надати тільки мотиваційний лист.

Про мотиваційні листиМотиваційні листи подаються всіма вступниками, які беруть участь у конкурсі для
здобуття вищої освіти у передбачених Порядком прийому.

Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня
вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові
складники:

- обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої
освіти;

- бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після
завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

- виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах,
інших освітніх та професійних заходах; наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним
описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська
діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на
його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або
потребують розвитку в закладі вищої освіти);

- ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має
перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається
українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних
особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання
варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть
міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких
представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія
тощо). За наявності у мотиваційному листі вступника таких суджень та висловлювань, за
поданням уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції, Приймальною комісією
може бути розглянуто питання про виключення такого вступника з участі у конкурсному
відборі до КПІ ім. Ігоря Сікорського незалежно від інших конкурсних показників.

Детально за посиланням https://pk.kpi.ua/motivation-letter/


Нормативні документи


Офіційній документи які регламентують вступ до КПІ виможете знайти на відповідній сторінці нашого сайту або сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Особливо, вступникам до магістратури слід звернути увагу на: