Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Освітня програма

Кафедра прикладної фізики забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали". Підготовка по спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали ведеться відповідно до вимог Стандарту вищої освіти затвердженого Міністерством освіти та науки України наказом №804 від 16.06.20 (pdf)

Опис освітньої програми спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали


Діючі освітні програми

  1. Освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2020 рік)
  2. Освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2020 рік)
  3. Освітньо-наукової програми третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2020 рік).

Громадське обговорення

З результатами громадського обговорення та рецензіями проектів освітніх програм ви можете ознаймитись на сторінці відгуків до освітніх програм.

Інша інформація


  1. Навчальні плани та робочі навчальні плани
  2. Силабуси дисциплін спеціальності 105 Прикладної фізики та наноматеріали (бакалавр ,магістр )
  3. Методичні матеріали дисциплін кафедри Прикладної фізики


Архів:

Навчальний план магістра на 2020 рік - посеместровий розподіл дисциплін (завантажити файл, дивитись онлайн).

  1. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2018 рік)
  2. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (рік розробки - 2018, рік змін та затвердження - 2020)
  3. Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2018 рік)