Освітня програма

Кафедра прикладної фізики забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали".

Підготовка по спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали ведеться відповідно до вимог Стандарту вищої освіти затвердженого Міністерством освіти та науки України наказом №804 від 16.06.20 (pdf)

Громадське обговорення освітніх програм

Наразі триває громадське обговорення нових проектів освітніх програм.

Проект освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2020 рік)

Проект освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2020 рік)

Навчальний план магістра на 2020 рік - посеместровий розподіл дисциплін (завантажити файл, дивитись онлайн).

Проект освітньо-наукової програми третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2020 рік).

 

 

Опис освітньої програми спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали

 

 

Діючі освітні програми:

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2018 рік)

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2018 рік)

 

Силабуси дисциплін спеціальності 105 Прикладної фізики та наноматеріали

Методичні матеріали дисциплін кафедри Прикладної фізики