Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Науковий семінар

На кафедрі працює науковий семінар з проблем прикладної фізики. В семінарі приймають участь викладачі кафедри, аспіранти, студенти старших курсів та науковці з інших установ. Тематика охоплює різні напрямки з високих фізичних технологій, нанотехнологій, фізики живих систем та фізики енергетичних систем. Науковий семінар дозволяє познайомити студентів та викладачів кафедри з сучасним станом досліджень в різноманітних галузях та полегшити обрання свого власного наукового шляху, розвиває професійні зв'язки діючих науковців різних галузей та дозволяє презентувати наукові результати колегам.

Анонси семінарів ви можете знайти у відповідному розділі новин.

 


Тематика наукових семінарів

22.05.2024 Науковий семінар на тему «Нейронні моделі: порівняння біологічних та штучних систем.»

Доповідач: ст.н.с. Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України ЯВОРСЬКИЙ Володимир Антонович.Yavors.jpg (259 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>

Мова семінару:
українська

Анотація семінару: 

Швидкий розвиток штучних нейромереж, які забезпечують все ширший спектр застосувань ШІ, базується на біонічних принципах, виявлених у процесі розвитку наук біофізики та фізіології. Три покоління штучних нейромереж доповнюються системами мультимодальності, мультиекспертності та застосунком RAG-технологій. Системи LLM наразі включають у себе трільйони параметрів і досягли середнього рівня IQ, що властивий людині, завдяки поліпшенню обчислювальних можливостей. Однак врахування інших властивостей біологічних нейронів та нейросистем має потенціал ще більше покращити ефективність штучних нейромоделей. У презентації будуть розглянуті біонічні принципи, отримані від природних нейросистем, які вже застосовуються при організації штучних нейромереж. Це включає огляд роботи окремих нейронів та їхнього кодування інформації, організацію нейронів у шари, що лежать в основі нейроморфної архітектури, форму активаційної функції природних нейронів та процеси формування синаптичних з'єднань. Крім того, будуть розглянуті аспекти відмінностей між біосистемами та штучними нейросистемами, такі як ефект перевантаження нейронів, ефект акомодації, варіації активності нейронів та різновиди правил Хебба для зміни синаптичних ваг. Виступ також міститиме власні висновки та обговорення філософських питань, щодо віднесення штучних нейромереж до галузей математики та біофізики, а також можливостей набуття штучними нейросистемами переваг над біологічними зразками.


Анонс семінару


24.04.2024 Науковий семінар на тему «Електрофізіологічний експеримент: прилади, обладнання та методи»

Доповідач: м.н.с. Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Олег Володимирович Рихальський.

Мова семінару:
українська

Анотація семінару:

В електрофізіологічних експериментах вимірюють потенціали або струми, що виникають в живих клітинах. Аналіз цих Rihalsky.jpg (57 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'> струмів, потенціалів та їх змін в часі надає інформацію про процеси, що відбуваються в клітинах та про взаємодію між клітинами. Проте, деякі особливості об’єкту дослідження, а саме: розміри та будова клітини, величини сигналів, необхідність спеціального зовнішньоклітинного середовища та ін. – роблять навіть задачу електричного підключення об’єкта до вимірювальної апаратури не тривіальною справою. Цю задачу вирішують за допомогою спеціальних мікроелектродних систем, які спотворюють електричні сигнали та не гарантують довготривалого якісного електричного з’єднання. Доводиться налаштовувати підсилювач під конкретний мікроелектрод/піпетку і періодично контролювати стан електродної системи та якість електричного з’єднання за допомогою тестових сигналів. Ці сигнали можна використовувати і для стимуляції клітин. В даній доповіді будуть розглянуті різні методи відведення електричних сигналів від нервових клітин і нервових волокон та особливості електронного обладнання для їх реалізації. Доповідь є оглядовою та освітлює базові принципи побудови і фізичні основи функціонування електронних приладів для електрофізіології.


Анонс семінару

20.03.2024 Науковий семінар на тему «Елементарна фізика нейрона»

Доповідач: к.б.н., ст.н.с. Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Віталій Юрійович Маслов.

Мова семінару:
українська

Анотація семінару: 

Основною функцією нервової клітини (нейрона) є генерування та передача електричних імпульсів (т.з. потенціалів дії), яка забезпечується спеціалізованими білковими структурами (селективними іонними каналами), інтегрованими у зовнішню мембрану. maslov.jpg (164 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>
Активність цих каналів відносно незалежна від внутрішньоклітинних процесів та є предметом дослідження клітинної електрофізіології та біофізики збудливих мембран.
Нейрон є надзвичайно складною системою, проте фізичні принципи функціонування та методичних підходів для досліджень є достатньо елементарними. Ці принципи та основні поняття клітинної електрофізіології будуть розглянуті у даній доповіді.
Характерні значення електрофізіологічних параметрів нейрона будуть проілюстровані прикладами-задачами оціночного характеру.
Доповідь можна вважати певним «теоретичним мінімумом», необхідним для розуміння принципів функціонування нейрона.


Анонс семінару


21.01.2024 Науковий семінар на тему «Дрони: матмоделювання, теорія керування, штучний інтелект»

Доповідач: к. т. н., молодший науковий співробітник ННК ІПСА КПІ ім.Ігоря Сікорського, В’ячеслав Осауленко.Osaylenko.jpg (305 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>

Мова семінару:
українська

Анотація семінару: 

В умовах війни з кількісно переважаючим противником єдиним способом не програти є компенсація кількості якістю. Українці дуже вміло адаптували доступні існуючі технології для ведення бойових дій. Проте вкрай необхідним є розвиток нових інженерних рішень, що дадуть довгострокову перевагу. Такі рішення потребують високої кваліфікації фахівців, яких зараз недостатньо. Тому в даній доповіді на прикладі квадрокоптера, буде розглянуто динамічну модель польоту, та керуючі алгоритми для стабілізації траєкторії. На прикладі стеку PX4 розглянуто симуляцію в програмному середовищі (software in the loop). 
Далі, приділено увагу як технології штучного інтелекту допомагають вирішити автономне наведення на ціль та локалізацію в невідомому середовищі. В кінці висвітлено перспективні напрямки та  відкриті питання у створені автономних роботів.  
Матмоделювання, керуючі алгоритми та симуляція в програмному забезпеченні є необхідною складовою будь-яких більш-менш складних інженерних рішень. Дана доповідь є оглядовою і слугує дороговказом для подальшого самостійного вивчення.


Анонс семінару


20.12.2023 Науковий семінар на тему «Композиційні матеріали для екранування електромагнітних полів широкого частотного діапазону»

Доповідач: д.т.н., професор, завідувач кафедри фізики КНУБА Глива Валентин Анатолійович.Глива В.А..jpg (8 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>

Мова семінару:
українська

Анотація семінару: 

На сьогодні актуальним є розроблення матеріалів для екранування електромагнітних полів як наднизької частоти (промислової частоти та її гармонік), так і полів ультрависоких і вищих частот. Для високочастотних полів бажано мінімізувати коефіцієнти відбиття і забезпечити прийнятний рівень поглинання. Тобто, є необхідність створення матеріалів з керованими параметрами. Важливою умовою є можливість застосування екрануючих матеріалів для покриття поверхонь великих площ та складних конфігурацій. Бажаним є створення матеріалів прийнятної ефективності як у низькочастотній, так і високочастотній областях спектра. При цьому композиції повинні мати прийнятні стійкості до фізичних і хімічних впливів. Буде розглянуто напрацювання щодо розроблення таких матеріалів та обговорено шляхи їх удосконалення у залежності від цивільних та військових потреб.


Анонс семінару29.11.2023 Науковий семінар на тему "Бойові малорозмірні безпілотні літальні апарати на базі мініреактивних двигунів: проблеми зниження радіолокаційної та теплової «помітності»"

Доповідач: академік НАН України, професор, д.т.н. Халатов Артем Артемович.
Мова семінару:
українська
Анотація семінару:
Зниження радіолокаційної та теплової «помітності» безпілотного апарату відіграє важливу роль при вирішенні складних бойових завдань прориву протиповітряної оборони та знищення та знищення зенітних комплексів.
Незважаючи на високу швидкість польоту безпілотного апарату з реактивним двигуном, ця проблема зберігається і для малорозмірних літальних апаратів.
У доповіді розглянуто сучасні «стелс» технології, застосовувані для великих літальних апаратів, аналізується можливість та доцільність їх використання для захисту малорозмірних об'єктів.
Розглянуто ефективну поверхню розсіювання різних об'єктів, фізику використання кутової форми літального апарату, радіопоглинаючих матеріалів та покриттів, спеціальні заходи щодо розташування двигуна.
Аналізуються можливі технології зниження температури вихідного струменя двигуна та зниження теплової «помітності», включаючи подачу холодного повітря у вихідний струмінь двигуна, використання вихідного ежектора з високим ступенем перемішування гарячого та холодного потоків.
Наводяться деякі приклади малорозмірних безпілотних апаратів реактивної тязі.с.


Анонс семінару22.11.23 Scientific seminar "Feeling the Force: Tools and Techniques to Unravel the Cellular Forces"

Speaker: Sam Aytekin  Doctoral Researcher in @Rocha Lab, Molecular Imaging and Photonics Research Unit, Department of Chemistry, KU Leuven, Belgium

Seminar language: English Sam.jpg (55 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>

Annotation: Mechanobiology is an interdisciplinary field that examines the critical role played by mechanical forces in various biological phenomena, including cell migration, tissue development, and disease progression. Cells constantly sense and respond to mechanical cues from their microenvironment, and these forces have profound implications for cellular behavior and tissue physiology. By unraveling the bidirectional force transmission between cells and their surroundings, mechanobiology provides crucial insights into fundamental biological processes and offers promising avenues for novel therapeutic interventions. This seminar delves into the importance of mechanobiology and highlights two main techniques, Traction Force Microscopy (TFM) and Molecular Force Sensors, which are integral to our understanding of how mechanical forces shape biological systems.

Traction Force Microscopy (TFM) is the long standing standard technique in mechanobiology that enables the quantification of ‘traction’ forces exerted by cells on their substrates. TFM relies on the measurement of substrate deformations caused by cellular forces and the subsequent reconstruction of force maps. TFM has proven invaluable in studies of cell adhesion, migration, and contractility, as well as in understanding the mechanical properties of tissues.

Molecular Tension Probes, on the other hand, are recently developed tools that have revolutionized our ability to investigate mechanical forces at the molecular level within living cells. These probes rely on the principles of Förster Resonance Energy Transfer (FRET), where the transfer of energy between fluorophores is extremely sensitive to changes in the distance between them. By fusing FRET donor and acceptor pairs to force-sensitive protein inside the cell, researchers can monitor the dynamic mechanical forces experienced by these molecules in real time. This technology has provided unprecedented insights into the spatiotemporal distribution of forces within cellular structures, shedding light on how cells perceive, distribute and respond to mechanical cues, ultimately contributing to our understanding of mechanobiological phenomena.

In conclusion, mechanobiology is a field of growing importance that addresses the impact of mechanical forces on biological systems. The techniques of Traction Force Microscopy and Molecular Tension Probes are indispensable for dissecting the relationships between mechanical cues and cellular behavior. Their application not only enhances our understanding of fundamental biology but also holds great promise for the development of innovative therapeutic strategies in the future. As mechanobiology continues to evolve, these techniques will remain at the forefront of groundbreaking research in this dynamic and transformative field.

Анонс семінару


15.11.23 Науковий семінар "Силові установки безпілотних літальних апаратів"

Доповідач: к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу високотемпературної термогазодинаміки Інституту Технічної Теплофізики НАН України Кобзар Сергій Григорович.
Мова семінару: українська Kobzar.jpg (34 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>
Анотація семінару:
війна в Україні характерна широким застосуванням безпілотних літальних апаратів. Бойові дії ведуться різними типами безпілотних літальних апаратів, що відрізняються цільовим призначенням, типом двигуна, вагою, розміром та ін. Частина безпілотників від початку розроблена для виконання бойових завдань, а частина адаптована з комерційних зразків.

Всі ці безпілотні літальні апарати приводяться в рух силовою установкою, призначення якої перемістити безпілотник у задану точку простору за певний час.

В доповіді розглянуті існуючі види силових установок в залежності від розмірів та призначення безпілотників. Також наведені приклади перспективних видів двигунів.

Анонс семінару

03.11.23 Науковий семінар "Бойові безпілотні апарати: класифікація, застосування, досвід використання у військових діях в Україні"

Доповідач: к.т.н., с.н.с. відділу відділу високотемпературної термогазодинаміки Інституту Технічної Теплофізики НАН України Кузьмін Андрій Володимирович.
kuzmin.jpg (80 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>Мова семінару: українська
Анотація семінару:
Як показує аналіз, значна частка військових операцій, принаймні у повітряному просторі, виконується за допомогою безпілотних літальних апаратів, які активно взаємодіють з авіацією та артилерією. Їхній перелік представлений сотнями (навіть тисячами) різних пристроїв, що відрізняються цільовим призначенням, типом двигуна, вагою, розміром та ін. Успіх застосування таких апаратів в останніх збройних конфліктах у тому числі у Сирії та Україні, дозволяє з упевненістю констатувати, що у найближчому майбутньому – це війна та протистояння безпілотників різного калібру.
У зв'язку з великою кількістю безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що розробляються та експлуатуються в останні роки, існує проблема класифікації цих апаратів. Оскільки БПЛА використовуються в різних сферах, важко розробити єдину систему класифікації, що охоплює всі БПЛА, і тому на сьогоднішній день відсутній єдиний стандарт для класифікації безпілотних ЛА.
Розглянуто різні види класифікації апаратів на початок 2023 року, наведено найбільш характерні зразки різних типів, виконано аналіз БПЛА, які використовуються у збройному конфлікті між Україною та Росією.

Анонс семінару


25.10.2023 Науковий семінар на тему "Бойові малорозмірні безпілотні літальні апарати (МБПЛА) на базі мініреактивних двигунів тягою10 – 90 кгс зі зменшеною «помітністю»"

Доповідач: академік НАН України, професор, д.т.н. Халатов Артем Артемович.
Мова семінару:
українська
Анотація семінару:
Досвід бойових дій в Україні показав, що безпілотні літальні апарати відіграють провідну роль у сучасній війні. Сьогодні відомі та випускається широка номенклатура апаратів вагою від кількох десятків грам до кількох тон, але найбільш широко використовується клас малорозмірних безпілотних апаратів (МБПЛА) з тягою 10 – 90 кгс. Переважна більшість із них заснована на пропелерній тязі, вони тихохідні, тому понад 90% їх знищуються ще до досягнення мети. Сьогодні великий інтерес становлять високошвидкісні, маневрені безпілотні апарати з реактивною тягою, що мають високу бойову «живучість». Однак, в даний час такі апарати серійно не випускаються.
Буде розглянуто класифікацію безпілотних апаратів, дано аналіз ринку газотурбінних двигунів (МГТД) з тягою 10 – 90 кгс та розглянуто базові характеристики МГТД, вагові, геометричні та швидкісні характеристики МБПЛА з МГТД тягою 10 – 90 кгс, визначено динамічні та висотно-швидкісні характеристики МБПЛА з тягою 20 кгс. Розглянуто методі зниження радіолокаційної та теплової «помітності» літальних апаратів, визначена доцільність їх використання в МБПЛА реактивного типу. Сформульовано перелік можливих оперативно-тактичних завдань для МБПЛА з МГТД тягою 10 – 90 кгс.


Анонс семінару