Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian
Лабораторні роботи - Механіка

Методичні матеріали до лабораторних робіт з механіки

Розклад виконання лабораторних робіт групою ФФ-11(2) (гугл-таблиця)

Методичні вказівки до лабораторного практикуму з Механіки - 2002

Лабораторна робота 1.1

відео проведення лабораторної

Лабораторна робота 1.2

відео проведення лабораторної

Лабораторна робота 2.1

відео проведення лабораторної

Лабораторна робота 3.1

відео проведення лабораторної

Лабораторна робота 3.2

відео проведення лабораторної, порядок обробки даних

Лабораторна робота 3.4

відео проведення лабораторної

Лабораторна робота 4.2

відео порядку обробки даних

Порядок обробки експериментальних даних роботи 4.2:

 1. За даними, отриманими під час експерименту, побудувати залежності опору від температури.
 2. Обрахувати чисельну похідну за експериментальними даними: R'i=(Ri+1-Ri)/(Ti+1-Ti).
  1. Побудувати графік значень чисельної похідної від температури R'i(Ti).
  2. Зробити лінійну апроксимацію графіку чисельної похідної.
  3. Порівняти регулярну складову графіку чисельної похідної з середнім відхиленням від лінії апроксимації.
  4. Обрахувати другу чисельну похідну (та за потреби вищі похідні) доки регулярна складова не стане одного порядку або менша за середнє відхилення від апроксимації.
  5. За графіками чисельних похідних визначити ступінь поліному до якого є сенс робити апроксимацію
 3. Використовуючи ту чи іншу комп'ютерну програму (Excel, OriginLab, Gnuplot, SciDAVis, python(x,y) ) обрахувати за методом найменших квадратів апроксимацію поліномом першого, другого та третього ступеня.
  1. За отриманими значеннями параметрів апроксимації обрахувати значення chi2 для кожного полінома (або взяти результат з використаної програми якщо вона обраховує значення chi2)
  2. За значеннями chi2 визначити поліном якого ступеня коректно описує отримані експерементальні дані.
 4. Для обраної функції апроксимації оцінити достовірність за критерієм chi2.