О, нет! Где JavaScript? Ваш браузер не поддерживает JavaScript или же JavaScript отключен в настройках. Пожалуйста, включите JavaScript в браузере для корректного отображения сайта или обновите свой браузер на поддерживающий JavaScript.
Язык страницы не соответствует языку сайта. Рекомендуем изменить язык сайтаUkrainian
Наука

Науковим підрозділом кафедри є лабораторія оптичних методів реєстрації інформації.

Увага! Підготовка наукового звіту кафедри 2016 року.

 

Положення про запобіганя академічного плагіату.

 

Теми наукових програм:

  1. Розробка неохолоджуваних матричних перетворювачiв iЧ дiапазону, наноструктур багатоелементних гiбридних пiроприймачiв (Керiвник - д.т.н., проф. Воронов С.О.).
  2. Дослiдження в галузi наукового приладобудування, оптоелектронних приладiв на основi нових напiвропiдникових матерiалах (Керiвник - чл.-кор. НАН України Сизов Ф.Ф.).
  3. Проведення фундаментальних та прикладних дослiджень з найактуальнiших питань науки й технiки, що спрямованi на розв'язання проблем народного господарства в тiсному зв'язку з навчальним процесом (Керiвник - д.т.н., проф. Воронов С.О.).
  4. Фiзичнi дослiдження в галузi бiофiзики та фiзiологiї людини (Керiвник - академiк НАН України Костюк П.Г.).