Вступ на 1-й курс

Вступ на 1-й курс освітнього рівня бакалавр (за сертифікатами ЗНО)

Якщо ти закінчив школу (або скоро закінчиш) і вже починаєш замислюватись, а що далі, любиш фізику, мрієш приймати участь в створенні новітніх технологій і готовий працювати над собою ти можеш обрати вступ на спеціальність 105 "Прикладна фізика та наноматеріали". Кафедра Прикладної фізики Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського вже 20 років готує студентів за спеціалізацями (зараз блоками вибіркових дисциплін) "Високі фізичні технології" та "Фізика живих систем". Високий рівень підготовки дозволяє нашим випускникам працювати в наукових інститутах Академії Наук України, провідних світових науких установах, висотехнологічних організаціях, створювати власний бізнес.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів (2020 рік)

 

Інформація про вступ на 1-й курс бакалаврату на сайті ФТІ.

 

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти)

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 1 липня  2021 р.
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 р.
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 23 липня 2021 р., 18:00
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 28.07.2021 р., 12:00
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18-ї год. 02.08.2021 р.
Терміни зарахування вступників за державним замовленням до 9 серпня
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб до 17 серпня

Для вступників на освітній рівень бакалавр додатково звертаємо увагу на наступне:

Предмет Коефіцієнт Мінімальне значення
Українська мова та література 0,25 125
Математика 0,5 125
Фізика або Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова) 0,2 125

 також:

 

 

Документи які подаються абітурієнтом

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви на участь у конкурсі в електронній формі (крім випадків особливих умов вступу). У випадку успішного проходження конкурсу для зарахування на навчання абітурієнти мають подати:

  • заяву на вступ в паперовій формі
  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу та копію витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі подання паспорту у вигляді ID картки), передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (атестат), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (також бажано фото в електронному вигляді для оформлення в подальшому студентського квитка);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
  • інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

 

Якщо хочешь оцінити свої шанси можешь переглянути результати вступної кампанії на сайті vstup.info