Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian

НДРС

Науково дослідна робота студента

Дипломні роботи

Протягом навчання в бакалавраті та магістратурі студенти займаються науковою діяльністю, що завершується написанням дипломних робіт. В розділі Дипломні роботи студентів ви можете ознаймитись з роботами наших випускників.

Важливі дати

Передзахист дипломних робіт:

  • для бакалаврів - 22.05.17
  • для магістрів - 23.05.17

Захист дипломних робіт:

  • бакалаврів - 21.06.17 та 22.06.17
  • магістрів - 19.06.17

Супроводча документація

Нижче подані зрізки документів необхідних при оформленні дипломної роботи

Теми для бакалаврських та магістерських робіт

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, відділ білкової інженерії і біоінформатики

Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор О.І.КОРНЕЛЮК.

  • Вивчення просторової структури та конформаційної рухливості цитикінподібного С-модуля тирозил-тРНК синтетази методами мультивимірної ЯМР-спектроскопії.
  • Дослідження конформаційної рухливості тирозил-тРНК синтетази та формування метастабільних ?-спіральних елементів методами молекулярної динаміки в часовому діапазоні 100 нс
  • Температуро-індуковані локальні конформаційні зміни в цитокіні ЕМАР ІІ: дослідження методами флуоресцентної спектроскопії.
  • Комп'ютерні Грід-технології та їх застосування для розрахунків повільної молекулярної динаміки білків.