Вступ

Кафедра прикладної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського готує випускників за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"  освітньої програми "Прикладна фізика".
Кафедра Прикладної фізики забезпечує в межах освітньої програми "Прикладна фізика" комплекс вибіркових дисциплін "Високі фізичні технології" та "Фізика живих систем".

Ви можете вступити на підготовку за освітнім рівнем вищої освіти:

Процедуру вступу, нормативні документи виможете знайти на сторінці "Офіційні документи"

Якщо у вас є питання щодо вступу на спеціальність ви можете знайти контактну інформацію приймальної та відбіркової комісії ФТІ у розділі "Приймальна комісія".

Оцінити свої шанси вступу можете за результатами вступної кампанії 2020 року на сайті vstup.info

Актуальну інформацію можете знайти у розділі новин "Абітурієнту".

 

Будемо раді вас бачити серед наших студентів!