Вступ на 5-й курс

Якщо ти отримав диплом бакалавра і вирішив продовжувати освіту, ти можеш отримати повну вищу освіту вступивши на навчання на освітній рівень магістр за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" освітньої програми "Прикладна фізика". Це ти можеш зробити маючи диплом бакалавра за спеціальністю "Прикладна фізика" закінчивши КПІ ім. Ігоря Сікорського, або іншого ВНЗ України (в останньому випадку необхідно здати додатковий фаховий іспит).

Навчання на 5 курсі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Кафедра Прикладної фізики пропонує наступні програми вибіркових дисциплін:

 • Високі фізичні технології
 • Фізика живих систем
Освітньо-наукова програма підготовки магістрів Прикладної фізики (pdf).

Терміни подачи документів:

 • з 5 липня по 22 липня 2020 року

 

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографій

Копії завіряються у відбірковій комісії за наявності оригіналу. Для подання документів у відбірковій комісії потрібно залишити копії документів.

Нагадуємо що найбільш точну та офіційну інформацію ви можете знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорскього (розділ документи).

 

Вступні випробування

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО з 06 травня до 03 червня (до 18.00) та 01 липня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний ступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ти складав минулого року, потрібно обов’язково перескласти.

Щоб успішно здати вступні іспити слід ознаймитись з:

А тим хто поступає на спеціальність "Прикладна фізика та наноматеріали", маючи диплом бакалавра іншої спеціальності, слід ще взяти до уваги:

Рейтинг вступників

Інтегральний рейтинг вступників на основі якого складається рейтинг вступників (і відповідно це є визначальним хто стане студентом) розраховується як сума:

 • академічного рейтингу студента
 • подвоєного результату фахового випробування
 • випробування з іноземної мови

При цьому академічний рейтинг також має дві складові:

 • академічну складову - середнє оцінок додатку до диплому бакалавра
 • складова творчих досягнень

 

Складова творчих досягнень

Результати творчих досягнень враховуються з різним ваговим коефіціентом:

 • Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету  (факультету),  розроблення інноваційного проекту, прийняття до розгляду заявки на охоронний документ  України  на  об’єкт  інтелектуальної власності (Університетський) - 0,5
 • Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом,  призове  місце  у  всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування (Всеукраїнський) - 1
 • Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту (Міжнародний) - 2

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 3.

 

Нормативні документи

Офіційній документи які регламентують вступ до КПІ виможете знайти на відповідній сторінці нашого сайту або сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Особливо, вступникам до магістратури слід звернути увагу на: