Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian

Вступ на 5-й курс

Якщо ти отримав диплом бакалавра і вирішив продовжувати освіту, ти можеш отримати повну вищу освіту вступивши на навчання на освітній рівень магістр за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" освітньої програми "Прикладна фізика". Це ти можеш зробити маючи диплом бакалавра за спеціальністю "Прикладна фізика" закінчивши КПІ ім. Ігоря Сікорського, або іншого ВНЗ України (в останньому випадку необхідно здати додатковий фаховий іспит).

Навчання на 5 курсі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Відповідно до освітньо-наукової програми Прикладна фізика кафедра Прикладної фізики пропонує, крім обов'язкових освітніх компонент, вибіркові дисципліни професійного циклу підготовки які сформовані на основі програми вибіркових блоків дисциплін (колишніх спеціалізацій) за якими підготовано вже не один випуск магістрів з прикладної фізики:

 • Високі фізичні технології
 • Фізика живих систем

Освітньо-наукова програма підготовки магістрів Прикладної фізики (pdf).

Інформація про вступ на 1-й курс магістратури на сайті ФТІ.

 

Вступ у 2021 році

Додаткове вступне випробування для вступу до магістратури скасовано!

У зв’язку зі змінами до Закону України «Про вищу освіту» від 18 грудня 2019 року та взявши до уваги епідеміологічну ситуацію, викликану пандемією COVID-19 додаткове вступне випробування при вступі до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році скасовано. Для вступу до магістратури необхідно скласти ЄВІ та фахове вступне випробування відповідно до обраної освітньої програми.

Процедура реєстрації на ЄВІ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури, триває з 11 травня до 03 червня

Процедура реєстрації на ЄВІ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти, триває з 11 травня до 03 червня

Опитування щодо планів вступу до магістратури прикладної фізики (google форма)

 

Терміни подачі документів:

Строки вступної кампанії у 2021 році.

 • Реєстрація на ЄВІ (для випускників КПІ, для випукників поперідніх років або інших ВНЗ) - 11 травня-3 червня
 • Проведення ЄВІ - 30 червня
 • Реєстрація електронних кабінетів - 1 липня
 • Прийом заяв - 15-23 липня
 • Рекомендації для зарахування на бюджет - 27 липня
 • Подача документів для зарахування на бюджет - до 2 серпня 18:00
 • Зарахування на бюджет - 9 серпня

 

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографій

Копії завіряються у відбірковій комісії за наявності оригіналу. Для подання документів у відбірковій комісії потрібно залишити копії документів.

Нагадуємо що найбільш точну та офіційну інформацію ви можете знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорскього (розділ документи).

 

Вступні випробування

Увага! Шановні вступники до магістратури, дати реєстрації для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови перенесено! Реєстрація здійснюватиметься з 11 травня до 03 червня включно!

Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського робить все можливе, щоб зробити вашу реєстрацію максимально комфортною та безпечною у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні. Реєстрація відбуватиметься виключно дистанційно з використанням системи «Електронний кампус» для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського цього року та з використанням електронної пошти для випускників попередніх років. Рекомендуємо всім вступникам, які завершують навчання у інших закладах освіти зареєструватись для складання ЄВІ та ЄФВВ за місцем вашого навчання – це спростить процедуру вам та нам. Подробиці реєстрації вступників до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть повідомлені наступного тижня. А поки радимо підготувати скан-копії таких документів (розмір кожного файлу – до 1 мегабайта, формати .jpg, .pdf):
— паспорт (1, 2 сторінки) або ID (з двох боків);
— облікова картка платника податків;
— особисте фото на білому фоні (не менше 300 dpi).

Будьте обережні та здорові!

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний ступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ти складав минулого року, потрібно обов’язково перескласти.

Щоб успішно здати вступні іспити слід ознаймитись з:


Рейтинг вступників

Інтегральний рейтинг вступників на основі якого складається рейтинг вступників (і відповідно це є визначальним хто стане студентом) розраховується як сума:

 • академічного рейтингу студента
 • подвоєного результату фахового випробування
 • випробування з іноземної мови

При цьому академічний рейтинг також має дві складові:

 • академічну складову - середнє оцінок додатку до диплому бакалавра
 • складова творчих досягнень

 

Складова творчих досягнень

Результати творчих досягнень враховуються з різним ваговим коефіціентом:

 • Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету  (факультету),  розроблення інноваційного проекту, прийняття до розгляду заявки на охоронний документ  України  на  об’єкт  інтелектуальної власності (Університетський) - 0,5
 • Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом,  призове  місце  у  всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування (Всеукраїнський) - 1
 • Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту (Міжнародний) - 2

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

Детальніше у 8-му пункті Положенні про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра (pdf)

 

Нормативні документи

Офіційній документи які регламентують вступ до КПІ виможете знайти на відповідній сторінці нашого сайту або сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Особливо, вступникам до магістратури слід звернути увагу на: