Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

dop41768

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат фізико-математичний наук, доцент

Посада: доцент (сумісник) кафедри Прикладної фізики

Основне місце роботи: старший науковий співробітник Лаборатрія опто-електронних молекулярно-напівпровідникових систем Інституту фізики напівпровідників ім.В.Е.Лашкарьова

Освіта: Київський держуніверситет ім. Т. Шевченка (1985). Спеціальність: фізика твердого тіла. Кваліфікація: інженер-фізик

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичний наук за спеціальністю "Фізика твердого тіла". Тема дисертації: «Поверхневі полярітони у феромагнітних діелектриках»

Вчене звання: доцент кафедри прикладної фізики


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Доктор біологічних наук, професор

Посада: доцент (сумісник) кафедри "Прикладна фізика"

Основне місце роботи: зав.відділом нейрохімії інституту Біохімії НАН України ім Паладіна

Освіта: Московський  Державний  університет ім.М.В.Ломоносова (1986). Спеціальність: біохімія. Кваліфікація: біолог.

Науковий ступінь: доктор біологічних наук за спеціальністю "Біохімія". Тема дисертації: «Трангуляція глутамату в нервових терміналях головного мозку»

Вчене звання: Професор за спеціальністю “Біохімія” (2014)


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Доктор біологічних наук (1985), нейрофізіолог.

Біографія: народився 09. 08. 1940 у Дніпропетровську.   Закінчив Дніпропетровський університет (1962). Відтоді працює в Інституті фізіології НАНУ (Київ): від 1993 – пров. н. с. відділу фізіології рухів; за сумісництвом з 2000 р. – професор кафедри прикладної фізики у НТУУ "КПІ"


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Академік НАН України Д.б.н., професор

Посада: професор (сумісник) кафедри Прикладної фізики

Основне місце роботи: Заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу фізіології нейронних мереж Інституту фізіології  ім. О.О. Богомольця НАН України

Освіта: Харківський Державний Університет ім. Горького, 1972, РФФ, спеціальність: біофізика, кваліфікація: біофізик.

Науковий ступінь: доктор біологічних наук за спеціальністю “фізіологія людини і тварин”. Тема дисертації: “Іонні механізми збудливості нервових клітин під час їх онтогенетичного розвитку та трансформації”.

Вчене звання: академік НАН України, звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 2007 р


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.т.н., професор кафедри "Прикладна фізика"

Посада: професор кафедри ПФ

Біографія: Працював з 1962 р. на заводі слюсарем, з 1964 р. студент, з 1969 по 1972 р. механік, інженер-конструктор, заступник головного інженера заводу. 1970-1971 р. військова служба. 1972-1975 р. молодший науковий співробітник. 1975-1987 роки Державний інспектор вищої школи Міністерства середньої та вищої спеціальної освіти України та МВССО СРСР і сумісник-викладач: асистент кафедри ХПСМ КПІ, старший викладач КАДІ, КТЕІ, КТІХП, Київського вищого інженерно-танкового та Командного військового училищ МО СРСР. З 1987 по 1992 р. завідувач відділом Міністерства нафтової промисловості СРСР. Це дозволило впровадити особисті винаходи на судах і понад 100 берегових об’єктах Росії (від Владивостока до Москви і Краснодара), Японії, Китаю, Сінгапуру, Італії, Польщі і Угорщини. На запрошення читав окремі лекції у сфері особистих досліджень в університетах Харбіну і Муданьдзяну (Китай), Вінченце (Італія), Лодзі і Варшави (Польща) та Оксфорду (Великобританія), у Далекосхідному політехнічному інституті (Владивосток), де у 1992 р. обраний чл.-кор. ДСВ АН СРСР, і Московському інституті тонкої хімічної технології. З 1996 р. працював у Міністерстві України з питань науки і технологій (реорганізовано у Держкомітет з науки і техніки, а далі - в Міністерство освіти і науки України) завідувачем та головним співробітником відділу міжнародного науково-технічного співробітництва з країнами СНД і Балтії. В 1997 р. на засіданні Міждержавної науково-технічної ради країн СНД був обраний керівником робочої групи МНТР, яку очолює до цього часу. Є консультантом Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України 5 та 6 скликання. У 1999 р. обраний експертом і членом робочої групи з питань науково-технічного співробітництва країн-учасниць ОЧЕС та НАТО.

Член спеціалізованих наукових рад Інституту фізики напівпровідників НАН України, Центру досліджень наукового потенціалу та історії науки України ім. Г.М. Доброва НАН України та Національного технічного університету України «КПІ».

На кафедру прикладної фізики Фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ» перейшов з кафедри біоінженерії Факультету біотехнологій НТУУ "КПІ" у 2007 році, як обраний по конкурсу на 5 років на посаду професора.

Підготовив два кандидата наук


Читати далі

Про викладача

Посада: завідувач кафедри Прикладна фізика НН ФТІ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук - за спеціальністю "Фізика твердого тіла"
Вчене звання: доцент кафедри прикладної фізики

Освіта: Московський фізико-технічний інститут, 1984, кваліфікація: інженер-фізик
Аспірантура Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 1989

Кандидатська дисертація (спеціальність "Фізика твердого тіла"): "Мартенситне перетворення та ефект пам'яті форми в легованих сплавах на основі Fe-Ni"

Докторська дисертація (спеціальність "Фізика металів"): "Закономірності фазових структурних перетворень в неоднорідних, нерівноважних і просторово обмежених станах функціональних матеріалів"


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Доктор технічних наук, професор

Посада: Професор кафедри прикладної фізики НН ФТІ

Кваліфікація: Закінчив Київський політехнічний інститут у 1973 році за спеціальністю: електронні прилади та пристрої, кваліфікація: інженер електронної техніки

Науковий ступінь: доктор технічних наук (1997) за спеціальністю: 05.27.01 – Твердотільна електроніка; 05.27.02 – Вакуумна, плазмова та квантова електроніка. Тема дисертації: “Оптимізація параметрів реверсивних матеріалів, що використовуються для запису, збереження та відображення інформації”.

Вчене звання: професор кафедри прикладної фізики (2004).


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат технічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри Прикладної фізики ФТІ

Кваліфікація: Київський політехнічний інститут, 1986 р., спеціальність: оптичне і оптико-електронне приладобудування, кваліфікація: інженер-оптик-конструктор.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (1997) за спеціальністю – 05.11.07 - оптичні і оптикоелектронні прилади. Тема  дисертації: “Системи модуляції для пірокамер”.

Вчене звання: доцент кафедри прикладної фізики, (2015).


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Посада: Старший викладач кафедри Прикладної фізики

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2006 р., магістр з прикладної фізики


Читати далі