Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Про викладача

Загальна інформація
Про викладача Посада: завідувач кафедри Прикладна фізика НН ФТІ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук - за спеціальністю "Фізика твердого тіла"
Вчене звання: доцент кафедри прикладної фізики

Освіта: Московський фізико-технічний інститут, 1984, кваліфікація: інженер-фізик
Аспірантура Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 1989

Біографія:

В 1984 році закінчив Московський фізико-технічний інститут (факультет Проблем фізики та енергетики) за спеціальністю "Електроніка та автоматика". В 1984 - 1985 працював в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України стажером дослідником. З 1985 по 1989 заочно закінчив аспірантуру в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. В 1990 році захистив кандидатську дисертацію за темою "Мартенситне перетворення та ефект пам'яті форми в легованих сплавах на основі Fe-Ni". З 1991 по 1992 працював в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України молодшим науковим співробітником. З 1992 по 1995 працював в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України науковим співробітником. В 1995 перейшов працювати в НТУУ "КПІ", де прийняв активну участь в організації і становленні фізико-технічного інституту НТУУ КПІ, зокрема в організації і розвитку навчальних лабораторій із загальної фізики. З 1997 по 2010 працював заступником завідуючого кафедри "Прикладна фізика" фізико-технічного інституту НТУУ КПІ. До 2014 року за сумісництвом працював старшим науковим співробітником в відділі фазових перетворень в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. З 2010 по 2021 роки обіймав посаду заступника директора ФТІ з міжнародної діяльності. В 2020 році захистив докторську дисертацію за темою "Закономірності фазових структурних перетворень в неоднорідних, нерівноважних і просторово обмежених станах функціональних матеріалів". З 2021 по теперішній час завідувач кафедри Прикладна фізика Навчально-наукового фізико-технічного інституту КПІ ім Ігоря Сікорського.

Підвищення кваліфікації:

  1. Стажування з 16.02.2012 по 16.06.2012 в відділі «Фазових перетворень» Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України в процесі виконання науково-дослідної роботи в рамках договору «Розробка і дослідження магнітопружних нанокомпозитних матеріалів для медицинських застосувань» (№5522 від 16.02.2012).
  2. Докторантура в НТУУ КПІ 2010-2013р.
  3. Стажування з 1 листопада 2016 року по 5 грудня 2016 року в відділі «Парофазових технологій неорганічних матеріалів» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.