Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Про викладача

Загальна інформація

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат технічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри Прикладної фізики ФТІ

Кваліфікація: Київський політехнічний інститут, 1986 р., спеціальність: оптичне і оптико-електронне приладобудування, кваліфікація: інженер-оптик-конструктор.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (1997) за спеціальністю – 05.11.07 - оптичні і оптикоелектронні прилади. Тема  дисертації: “Системи модуляції для пірокамер”.

Вчене звання: доцент кафедри прикладної фізики, (2015).


Біографія:В 1986 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Оптичне та оптико-електронне приладобудування" з дипломом з відзнакою. В 1986 - 1997 працювала в КПІ на посадах старшого інженера та наукового співробітника галузевої науково-дослідної лабораторії та навчалась в аспірантурі НТУУ "КПІ", яку закінчила в 1996р., захистивши кандидатську дисертацію за темою "Системи модуляції для пірокамер". З 1997 р. до 2002 р. працювала ученим секретарем, заступником директора з наукової роботи ДержНДЦ "Фонон" при Міністерстві науки та освіти України, а також ученим секретарем ЗАТ НВК "Наука".

З 2003 р. працює на кафедрі "Прикладна фізика" Фізико-технічного інституту НТУУ КПІ, виконує обов'язки першого заступника завідувача кафедри та відповідає за навчально-методичну роботу.

Посади

  • Перший заступник завідувача кафедри прикладної фізики НТУУ "КПІ ім.Ігоря Сікорського".
  • Член Вченої ради Фізико-технічного інституту (2015-2020)
  • Член робочої групи з розроблення стандарту вищої освіти України з прикладної фізики
  • Спів-керівник наукового студентського гуртка з фізики МІ6
  • Член журі Національного етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості учнів "Intel-Техно Україна" (2016-2018); "POLYTECO Україна 2018-2019"
  • Член журі XVII Всеукраїнського студентського турніру фізиків (2018)

Стажування та підвищення кваліфікації

  • Стажування: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, відділ №13 парофазних технологій неорганічних матеріалів;  Термін стажування: 20.03-14.04. 2017р.
  • Стажування LearnEnglish Pathways за проектом Британської ради.; Термін стажування: з 24 грудня 2016 р. по 23 червня 2017 р. LearnEnglish Pathways Certificate, 22.06.2017.
  • Coursera, an online non-credit course authorized by University of Michigan. Programming for Everybody (Getting Started with Python). Certificate AZ6V7Q63TYPS, 18.05.2020. Python Data Structures. Certificate JVGBA4N6F8U4, 05.08.2020.