Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Про викладача

Загальна інформація

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Доктор технічних наук, професор

Посада: Професор кафедри прикладної фізики НН ФТІ

Кваліфікація: Закінчив Київський політехнічний інститут у 1973 році за спеціальністю: електронні прилади та пристрої, кваліфікація: інженер електронної техніки

Науковий ступінь: доктор технічних наук (1997) за спеціальністю: 05.27.01 – Твердотільна електроніка; 05.27.02 – Вакуумна, плазмова та квантова електроніка. Тема дисертації: “Оптимізація параметрів реверсивних матеріалів, що використовуються для запису, збереження та відображення інформації”.

Вчене звання: професор  кафедри прикладної фізики (2004).

Біографія: Після закінчення інституту 2 роки служив в лавах Радянської армії. З 1 квітня 1975 року працює в КПІ на посадах молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, заступник проректора з наукової роботи, завідувач кафедри прикладної фізики. Навчався в аспірантурі в 1975-1978 роках. Захистив кандидатську дисертацію у 1981 році, докторську дисертацію у 1997 році, професор з 2004 року. Завідувач кафедри прикладної фізики з 2002 по 2021 рр., з 2021 до теперішнього часу професор даної кафедри .
Підготував двох кандидатів наук та одного доктора наук. Станом на 2023 рік маю двох аспірантів.
Член двох спеціалізованих Вчених рад із захисту докторських дисертацій (Д 26.002.08 та Д 26.002.18);
Член Науково-експертної ради МОН України Секції за фаховим напрямом 5 «Електроніка, радіотехніка та телекомунікації»;
Член Експертної Ради МОН України з атестації наукових кадрів за напрямком: електрична інженерія, електроніка та телекомунікації;
Заступник голови Науково-методичної комісії (підкомісії) сектору вищої освіти МОН України – НМК(П) 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»; 
Голова технічної ради та член науково-інноваційної комісії Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Голова науково-методичної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського зі спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».

Підвищення кваліфікації:

  • Міжнародний сертифікат № 2515 / 12 жовтня 2021 року від International Historical Biographical Institute (Dubai - New York - Rome - Burgas - Jerusalem - Beijing) за активну участь у IІ Міжнародній програмі підвищення кваліфікації з 12 серпня – 12 жовтня 2021 року в обсязі 180 годин або 6 кредитів ECTS.