О, нет! Где JavaScript? Ваш браузер не поддерживает JavaScript или же JavaScript отключен в настройках. Пожалуйста, включите JavaScript в браузере для корректного отображения сайта или обновите свой браузер на поддерживающий JavaScript.
Язык страницы не соответствует языку сайта. Рекомендуем изменить язык сайтаUkrainian
Лабораторія

Лабораторiя методiв реєстрацiї оптичної iнформацiї

Науковий керiвник - д.т.н. Воронов С.О.

Лабораторiю створено в серединi 70-х рокiв на факультетi електронної технiки пiд керiвництвом проф.Герасимова С.М., доц.Семенова Г.Ф., с.н.с.Рабишка В.О., с.н.с.Цикунової Т.М. З 1992 р. по 03.2001 р. лабораторiя входить до складу НДi телекомунiкацiй, з 04.2001 р. - до складу Фiзико-технiчного iнституту.

Мета та основна концепцiя дiяльностi:

Розробка програмно-апаратних засобiв для дослiдження теплофiзичних властивостей матерiалiв та аналiзу iнфрачервоної складової спектру випромiнювань.

Навчальна дiяльнiсть:

Розроблені курси лекцій: “Тепловізійні системи”, розділ “Методи обробки зображень” (приладобудівний факультет); “Електронні прилади та пристрої”, розділ “Способи зчитування сигналу в теплових передавальних трубках” та “Твердотільна електроніка”, розділ “Аналіз ефектів у піро-п’єзокристалах” (факультет електроніки); “Основи наукових досліджень”, “Інфрачервона електроніка”, “Оптоелектроніка”, “Фізичне матеріалознавство” і “Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми” (Фізико-технічний інститут).
Залучаються студенти на учбову та переддипломну практику. За матеріалами проведених досліджень студенти захищають курсові та дипломні проекти. Працює аспірант.

Кадровий склад лабораторiї:

1 академiк АiНУ - науковий керiвник лабораторiї; 2 доктори технiчних наук, професори; 2 кандидати технiчних наук, доценти; 1 штатний спiвробiтник; 10 сумiсникiв.

Штатні співробітники лабораторії:

  • Муравов С.О. - с.н.с.,
  • Гордійко Н.О. - к.т.н., с.н.с.,
  • Котовський В.Й. - к.т.н., с.н.с.