Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладної фізики та наноматеріали (магістри):

 • Нелінійна оптика
 • Квантова електроніка
 • Фізика і хімія поверхні

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістри):

 • Квантова хімія

Спеціальність Прикладна механіка (бакалаври):

 • Загальна фізика

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр):
 • Атомна фізика (лекції, практика, лабораторні роботи);
 • Квантова механіка (практика);
 • Ядерна фізика ( лекції, практика );
 • Електрика та магнетизм ( практика);
 • Сучасні теоретичні методи у фізиці твердого тіла ( лекції, практика);
 • Статистична фізика ( лекції, практика);
 • Фізичні основи ядерної та термоядерної енергетики (лекції, практика).

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалаври):

 • Загальна фізика. Механіка (лекції, практичні)
 • Рентгенівські методи дослідження
 • Симетрія в фізиці

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістри):

 • Локільні методи досліджень

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр):

 • Обчислювальні методи
 • Методи аналізу і обробки експериментів

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістр):

 • Математичне моделювання систем і процесів

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістри):

 • Фізика невпорядкованих систем

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістри):

 • Біохімія клітинних процесів

Читати далі

Викладаються предмети

Спецільність Прикладна фізика та нано матеріали (бакалаври):

 • Лабораторний практикум за спеціальністю
 • Основи біофізики
 • Електроніка слабких сигналів

Читати далі

Викладаються предмети

Бакалаврат:

 • "Термодинаміка і молекулярна фізика" (лекції, семінари, І курс);
 • "Введення в спеціальність" (окремі лекції, І курс);
 • "Коливання та хвилі" (лекції, семінари, ІІІ курс);
 • "Фізика сучасних технологій та  технологій майбутнього" (лекції, семінари, ІІІ курс);
 • "Статистична радіофізика та оптика" (лекції, семінари, ІV курс);
 • "Фізика металів" (лекції, семінари, ІV курс).

Магістратура:

 • Нові речовини і матеріали для наукоємних технологій (лекції, семінари, ІІ курс);
Аспірантура:
 • Інформаційні технології та прикладна фізика (лекції, семінари, ІІ курс)

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр):

 • Введення в спеціальність;
 • Організація наукових досліджень за темою бакалаврського диплому;
 • Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи;
 • Лабораторно-дослідницький практикум;
 • Основи фізичного матеріалознавства.


Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістр):

 • Наукова робота за темою магістерської дисертації. Основи наукових досліджень;
 • Спеціальні глави фізичного матеріалознавства;
 • Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації.

 

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (доктор філософії):

 • Організація дослідницько-інноваційної діяльності;
 • Актуальні проблеми прикладної фізики;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Педагогічна практика.

Читати далі

Викладаються предмети

 • Оптика (лабораторні, практичні I курс)
 • 3Ф Оптика (практичні І курс)
 • Фізико-технічні аспекти нанотехнологій (Phd)

Читати далі