Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Викладаються предмети

Навчання

"Термодинаміка і молекулярна фізика"

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Статус дисципліни

Нормативна

Рік підготовки, семестр

1 курс, весняний семестр

Обсяг дисципліни

ECTS – 9, годин – 270, Лекції – 36, Практичні – 36, Лабораторні – 72, СРС – 126

Семестровий контроль/ контрольні заходи

Екзамен, модульна контрольна робота, 2 розрахункові роботи, здача лабораторних

Розклад занять

Лекції - 2 години/тиждень, Практичні - 2 години/тиждень, Лабораторні - 4 години/тиждень.

Мова викладання

Українська

Інформація про
керівника курсу / викладачів

Лектор: д ф.-м. н., доцент, Монастирський Геннадій Євгенович,

Практичні: д ф.-м. н., доцент, Монастирський Геннадій Євгенович, доц. Гільчук Андрій Володимирович

Лабораторні: доц. Гільчук Андрій Володимирович, ст. викл. Катасонов Антон Анатолійович

Розміщення курсу