Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Показати За датоюMost Read

Актуалізація профілів НПП

Шановні колеги! Просимо вас до 15.04.2020 р. провести персональну дистанційну роботу з кожним штатним науково-педагогічним працівником (НПП), що працює на ваших факультетах / інститутах, щодо актуалізації власних профілів у відкритих наукометричних системах та реєстрах унікальних ідентифікаторів учених (ORCID)

Рекомендацій до виконання натурних лабораторних робіт

Інформаційний лист щодо рекомендацій до виконання натурних лабораторних робіт. Проблемним місцем дистанційного навчання є неможливість виконання повною мірою натурних лабораторних робіт. Пропонуються підходи щодо вирішення ції проблеми.

Моніторинг навчального забезпечення Освітніх програм кафедр

Шановні викладачі кафедри прикладної фізики! Згідно розпорядженню директора ФТІ (Новікова О.М.) до кінця травня відбувається моніторинг забезпечення дисциплін освітніх програм кафедр з метою якісної підготовки до нового навчального року. Інформація методистів щотижнево буде надаватись завідувачам кафедр для звітування на рівні Адмінради ФТІ.

Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми

Програму навчальної дисципліни «Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» для спеціалізацій «Високі фізичні технології» та «Фізика живих систем». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки.

Типові завдання на захист розрахункової з Електродинаміки ч.А (ФІ)

Під час захисту частини А розрахункового завдання з Електродинаміки студенти груп ФІ роблять певні завдання які підтверджують що вони засвоїли тему Застосування теореми Гауса для розрахунку поля розподілених зарядів.

Метод найменших квадратів у Gnuplot

Розглянуто обробка даних методом найменших квадратів у відкритому пакеті Gnuplot. На прикладі експериментальних даних лабораторної роботи з Електрики та магнетизму знайдено параметри апроксимаційної функції.

Про запобігання плагіату

Відповідно до наказу КПІ ім. Ігоря Сікорського № 1/180 від 21.05.2018 р. запровадження систему запобігання академічного плагіату  та встановлено тимчасове положення.

Відповідно до цього положення кваліфікаційні та дисертаційні роботи мають перевірятись на плагіат та розміщуватись у системі Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ElAKPI)


Халькогенідні стекла та плівки As-S: структурні та оптичні властивості

Дипломна робота на тему: "Халькогенідні стекла та плівки As-S: структурні та оптичні властивості."

виконав: студент 6 курсу, групи ФФ-61м Попович Михайло Васильович

керівник: доктор фіз.-мат.наук, проф., Стронський О.В.


Вплив змінного магнітного поля на динамічні властивості поляронів у низькорозмірних системах

Дипломна робота на тему: "Вплив змінного магнітного поля на динамічні властивості поляронів у низькорозмірних системах."

виконала: студентка 6 курсу, групи ФФ-61м Темченко Катерина Володимирівна

керівник: провідний науковий співробітник лабораторії сильнокорельованих низькорозмірних систем Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, Брижик Л. С.

 

 


Теми магістерських робіт ФФ-61м (2018 рік випуску)

Теми дипломних робіт студентів магістрів групи ФФ-61м (2018 рік випуску):

  • Закусило Тетяна Миколаївна
  • Темченко Катерина Володимирівна
  • Попович Михайло Васильович
  • Кучкін Владислав Михайлович
  • Бурковський Михайло Олексійович