Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Показати За датоюMost Read

Дослідження оптичних та електричних властивостей клаптиків мембрани ізольованих нейронів латеродорзально

Дипломна робота на тему: "Дослідження оптичних та електричних властивостей клаптиків мембрани ізольованих нейронів латеродорзального ядра таламусу щурів."

виконав: студентка 6 курсу, групи ФФ-31м Макаренко Наталія Вікторівна

керівник: с.н.с. відділу загальної фізіології нервової системи Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, к.б.н., Тарасенко О.М.

рецензент: с.н.с. відділу загальної фізіології нервової системи Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, д.б.н., Кононенко М.І.


Електрична активність нейронів superficial superior colliculus щура в умовах культури

Дипломна робота на тему: Електрична активність нейронів superficial superior colliculus щура в умовах культури

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ11 Шарко Даніїл Валерійович

керівник: м.н.с. відділу ФНН Думанська Г.В.

рецензент: ст.н.с., к.б.н. Шипшина М.С.

консультант: ст.н.с., к.б.н. Пурнинь О.Е.


Фотолюмінісценція нанокомпозитних карбонованих матеріалів на основі оксидів кремнію та алюмінію

Дипломна робота на тему: "Фотолюмінісценція нанокомпозитних карбонованих матеріалів на основі оксидів кремнію та алюмінію."

виконав: студент 6-го курсу групи ФФ31м Кисіль Дмитро Вадимович

керівник: с.н.с. відділу №15 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України к.ф.-м.н., Васін А. В.

рецензент: керівник відділу №15 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України чл. кор. НАН України, Лисенко В. С.

пров.н.с. відділу №6 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України д.ф.-м.н., Рудько Г. Ю.


Вплив змінного магнітного поля на динамічні властивості поляронів у низькорозмірних системах

Дипломна робота на тему: "Вплив змінного магнітного поля на динамічні властивості поляронів у низькорозмірних системах."

виконала: студентка 6 курсу, групи ФФ-61м Темченко Катерина Володимирівна

керівник: провідний науковий співробітник лабораторії сильнокорельованих низькорозмірних систем Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, Брижик Л. С.

 

 


Умови отримання паяних з’єднань мідних пластин за рахунок тепла реакції СВС, ініційованої в багатошаровій фользі Ni/Al, та їхні властивості

Дипломна робота на тему: "Умови отримання паяних з’єднань мідних пластин за рахунок тепла реакції СВС, ініційованої в багатошаровій фользі Ni/Al, та їхні властивості."

виконала: студентка 6 курсу, групи ФФ-61м Закусило Тетяна Миколаївна

керівник: Устінов Анатолій Іванович, д.ф.-м.н., проф., зав. відділу парофазних технологій неорганічних матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ

 


Застосування алгоритмів аналізу параметрів синхронізаціі cинаптичних подій нейронів у реальному масштабі ч

Дипломна робота на тему: Застосування алгоритмів аналізу параметрів синхронізаціі cинаптичних подій нейронів у реальному масштабі часу

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ11 Туголуков Андрій Сергійович

керівник: к.б.н, с.н.с, Кондратська О. Л.

рецензент: к.б.н, п.н.с, Ісаєв Д. С.

консультант: м.н.с., Євгленський О.О.


Програма вступу до аспірантури на спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали

Архів

ПРОГРАМА фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії спеціальності 105 “Прикладна фізика і наноматеріали”

Програму розроблено та ухвалено кафедрою прикладної фізики ФТІ протоколом засідання кафедри: №8/2015-16  від 08.06.2016р.


Хардкор-поради Сергія Марченко: супровідний лист, який спрацює

Директор з розвитку Work.ua Сергій Марченко має більш ніж десятирічний досвід пошуку персоналу і, з властивою йому прямотою, розповідає, як отримати хорошу роботу за допомогою «правильного» супровідного листа.


Опис освітньої програми бакалавра прикладної фізики

Освітня програма спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» реалізується у навчально-науковому Фізико-технічному інституті КПІ ім Ігоря Сікорського профільною кафедрою «Прикладна фізика».

Надпружна поведінка сплавів на основі Ti 3 Sn , що демонструють мартенситне перетворення

Дипломна робота на тему: Надпружна поведінка сплавів на основі  Ti 3 Sn , що демонструють мартенситне перетворення

Виконала: студентка IV курсу, групи ФФ-01 Ревуцька Любов Олександрівна

керівник: д.ф.-м.н., проф. Подрезов Юрій Миколайович

рецензент: п н.с., к. ф.-м. н. Горна І.Д.


Питаняння до захисту розрахункової з Фізики 3

Крім виконання розрахунків та оформлення розрахункової роботи з дисципліни Фізика 3 (спеціальність Прикладна математика), студенти мають "захистити" свою роботу, що означає виконання тестових завдань, відповіді на питання з тематики розрахункової.

Методи визначення правил клітинних автоматів в задачах моделювання фізичних процесів

Дипломна робота на тему: " Методи визначення правил клітинних автоматів в задачах моделювання фізичних процесів."

виконав: студент 6-го курсу групи ФФ31м Дідківський Андрій Миколайович

керівник: завідувач відділом прикладного нелінійного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» д.ф.-м.н. Макаренко О. С.

рецензент: