Завантаження

Освітньо-наукова програма PhD з прикладної фізики

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Завантажити

Розмір:
stasbehstasbeh
thumbnail

Знімок екрану

Короткий опис

Версія:
3
Завантажень на сайті:
159 завантаження
Дата публікації:
03.06.20

Ліцензія:
не визначено
ОС:
не визначено
Авторські права:
Воронов С.О., Халатов А.А.

Повний опис

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (для громадського обговорення)

Кваліфікація: доктор філософії з прикладної фізики та наноматеріалів.

Розроблено проєктною групою

Керівник проєктної групи (гарант освітньої програми): Воронов Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної фізики

Члени проєктної групи: Халатов Артем Артемович, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, завідувач кафедри фізики енергетичних систем. Іванова Віта Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної фізики. Пономаренко Сергій Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики енергетичних систем.

Затверджено Вченою радою КПІ протокол №6 від 07.09.20

ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020