Новини

Громадське обговорення проекту освітніх програм

Громадське обговорення проекту освітніх програм

На нашому сайті, в розділі Освітня програма, викладено для громадського обговорення проекти освітніх програм за трьома рівнями вищої освіти за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали".

Проекти освітніх програм з прикладної фізики:

Опис освітніх програм

 

Проекти освітніх програм проходять громадське обговорення і ви можете:

Під час аналізу освітніх програм пропонуємо звернути увагу на наступні можливі питання:

  • Наскільки повно перелік навчальних дисциплін відповідає змісту спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали»?
  • Наскільки послідовно і логічно подається виклад матеріалу посеместрово?
  • Наскільки збалансованим є кількість кредитів (годин), що виділяється пошукачам на засвоєння обов’язкових (нормативних) компонентів ОП та вибіркових компонентів ОП?
  • Наскільки збалансованим є обсяг часу, що виділяється на проходження циклів загальної підготовки (ЗО) та професійної підготовки (ПО)?
  • Чи достатньо часу виділяється на практикум з іншомовного спілкування?
  • Чи є в освітній програмі компоненти, які виглядають як «зайві» або неактуальні або застарілі?
  • Які компоненти ОП треба, на вашу думку, додати або розширити?
  • Чи відповідають програмні компетентності рівню бакалавра/магістра/доктора філософії? Можливо якісь можуть бути вилучені, натомість інші додані.
  • Чи достатньо повно програмні результати навчання відбивають бажаному рівеню підготовки бакалавра/магістра/доктора філософії із спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали»?
  • Чи достатньо повно представлено ресурсне забезпечення, для підготовки спеціаліста відповідного освітнього рівня за ОП спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали»?

 

Результати обговорення.

До нас почали надходити пропозиції, побажання, відгуки, тощо стосовно проекту освітніх програм спеціальності прикладна фізика, які ми розміщуємо на сторінці відгуків.

 

Business vector created by pch.vector - www.freepik.com.


Галерея новин
panelstate
stasbeh липень 01 2020 221 Друк