Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Атомна фізика

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності


Групи ФФ

Дисципліна АТОМНА ФІЗИКА викладається на 3-му курсі першого бакалаврського рівня осіти у осінньому семестрі.

Викладає - лекції , практичні Кривенко Я.Д., лабораторні Монастирський Г.Є., асистент Кохтич Людмила Михайлівна

Відкриття та вивчення квантових явищ безумовно було одним з найголовніших досягнень науки за останнє сторіччя і викликало справжню революцію у техніці. Розвиток сучасної техніки неможливий без таких галузей, як сучасна електроніка, ядерна енергетика, нанотехнології та інше, які суттєво базуються на квантових явищах. Таким чином знання основ сучасної  квантової фізики необхідне для формування повно цільного фахівця, здатного на сучасному рівні виконувати наукові дослідження та здійснювати інженерні розробки. Тому підготовка фахівці для роботи у науково-технічних установах має включати як невід’ємну складову матеріали з сучасних досягнень у галузі квантової фізики.

Дисципліна “Атомна фізика” дає перше знайомство з основами квантової фізики. Крім того, вона дає базові знання до таких дисциплін, як Квантова механіка, Фізика твердого тіла, Ядерна фізика, Статистична фізика та ін., які є складовою частиною навчального плану бакалавра, що навчається на Фізико-технічному інституті.

Загальний навчальний час по курсу “Атомна фізика” включає 324 години. Вивчення курсу поєднує лекції, практичні заняття, лабораторні роботи та самостійну роботу студентів.

Силабус дисципліни (сайт (pdf)