Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Освіта - архів

Освітні програми спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали

Навчальні плани бакалаврів, магістрів та докторів філософії з прикладної фізики та наноматеріалів

Силабуси дисциплін спеціальності 105 Прикладної фізики та наноматеріали (бакалавр ,магістр )

Методичні матеріали дисциплін кафедри прикладної фізики

 

Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі (додаток до наказу НУ/22/2020 від 30.11.2020р)

 

Розподiл навчального часу мiж циклами дисциплiн навчального плану магiстра з прикладної фiзики:

  • Фунд. фiзична пiдготовка (18%)
  • Фунд. математична пiдготовка (18%)
  • Загальна комп'ютерна пiдготовка(9%)
  • iноземна мова(6%)
  • Профорiєнтованi, спецiальнi дисциплiни(13%)
  • Гуманiтарнi, соцiально-економiчнi дициплiни (крiм iноз. мови)(18%)

 

Логічна схема зв`язків викладання предметів :PDF-файл (71.6 Кб)

Кафедра є базовою в органiзацiї студентської олiмпiади КПІ ім. Ігоря Сікорського з загальної фiзики, бере активну участь в органiзацiї щорiчних Київського мiжнародного математичного фестивалю, Фестивалю Науки в Україні,фiзико-технiчної олiмпiади ФТI для талановитих та обдарованих учнiв середнiх шкiл. Студенти кафедри демонструють високий рiвень знань з фундаментальної та професiйної пiдготовки на студентських олiмпiадах мiжнародного та всеукраїнського рiвня, студентських наукових конкурсах. Випускники кафедри працюють та продовжують навчання в провiдних наукових установах України, Нiмеччини, Фiнляндiї, Англії.