Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Студенту

 


Графік навчального процесу на 2023-2024 н.р.photo1692886937 (2).jpeg (194 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'> photo1692886937.jpeg (207 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>
photo1692886937 (1).jpeg (212 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>


Освітні програми спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали

Навчальні плани бакалаврів, магістрів та докторів філософії з прикладної фізики та наноматеріалів

Силабуси дисциплін спеціальності 105 Прикладної фізики та наноматеріали (бакалавр ,магістр )

Методичні матеріали дисциплін кафедри прикладної фізики

 

Розподiл навчального часу мiж циклами дисциплiн навчального плану магiстра з прикладної фiзики:

  • Фунд. фiзична пiдготовка (18%)
  • Фунд. математична пiдготовка (18%)
  • Загальна комп'ютерна пiдготовка(9%)
  • iноземна мова(6%)
  • Профорiєнтованi, спецiальнi дисциплiни(13%)
  • Гуманiтарнi, соцiально-економiчнi дициплiни (крiм iноз. мови)(18%)

Логічна схема зв`язків викладання предметів :PDF-файл (71.6 Кб)