Язык страницы не соответствует языку сайта. Рекомендуем изменить язык сайтаUkrainian

eCampus

Загальна інформація


Вхід до системи по посиланню: ecampus.kpi.ua ( Після входу натиснути "До поточної версії кампусу" )

На нашому сайті ви можете скачати перезентацію присвячену роботі в цій системі у форматі (оновлено 15.01.15):

 

З питань отримання паролів та роботи в системі звертайтесь до відповідального по кафедрі Беха С.В.


Відповідно до наказу першого проректора Атестація студентів вноситься безпосередньо викладачами у систему eCampus.

В системі електроний кампус мають бути розміщені наступні матеріали:

  • програма дисципліни;(методичні рекомендації по складанню РНП)
  • робоча програма кредитного модуля;(методичні рекомендації по складанню РНП)
  • положення про рейтингову систему оцінювання;
  • конспект (текст, курс) лекцій (або краще підручник, навчальний посібник);
  • методичні вказівки до самостійної роботи студентів (або вивчення дисципліни/кредитного модуля);
  • методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань (курсових проектів/робіт, РР/РГР, ДКР, рефератів);
  • методичні вказівки до виконання лабораторних робіт/комп’ютерних практикумів.

Нормативна база


Впровадження системи електроний кампус в весняному семестрі 2014\2015 року регламентується:

Також є більш докладна інструкція по заповненню пед. навантаження викладачем, а також по заповненню відомості з балами - у форматі pdf