Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Освітня програма

Інша інформація
  1. Навчальні плани та робочі навчальні плани
  2. Силабуси дисциплін спеціальності 105 Прикладної фізики та наноматеріали (бакалавр ,магістр )
  3. Методичні матеріали дисциплін кафедри Прикладної фізики

 


Архів:

Навчальний план магістра на 2020 рік - посеместровий розподіл дисциплін (завантажити файл, дивитись онлайн.

  1. Освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2020 рік)
  2. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2018 рік)
  3. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (рік розробки - 2018, рік змін та затвердження - 2020)
  4. Освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2020 рік)
  5. Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (2018 рік)