Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Профілі у науково-метричних базах:

Має 30 публікацій, з них 4 авторські свідоцтва на винаходи та 6 навчально-методичних праць

Наукові статті

 • МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКРЕТНИХ БЕЗДИФРАКЦІЙНИХ ПУЧКІВ. Г.К. Бантиш, О.П. Остроух, В.В. Іванова, В.Б. Тараненко. Наукові вісті НТУУ "КПІ" 2012 / 1 (121-125)
 • ДАЛЬНІСТЬ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛОВІЗОРОМ НА ПІРОЕЛЕКТРИЧНІЙ МАТРИЦІ, В.В. ІВАНОВА, А.О. КИЯНИЦЯ , С.В. КОЛОБРОДОВ. Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 3, 2015 (225)
 • Laser perforator /S. Kiyanitsa, Y. Bezrodny, S. Kononov,V. Ivanova// Proceedings of SPIE.- V.3888. (2000) - P. 697-701.
 • Valentin G. Kolobrodov, Vita V. Rybalka, Pyroelectric camera modulation transfer function, Optical Engineering 34(4), 1044—1048 (Apr11 1995).
 • Узгодження параметрів піроелектричної матриці та об’єктива тепловізора / Кияниця А.О., Іванова В.В., Колобродов В.Г. // Вісник Хмельницького національного університету.-  2015.- №1 (221). – С.107-111
 • Y. Mamchur, V. Ivanova, G. Monastyrsky, T. Melnychenko, G. Zheng and S. Voronov, "Thermography investigation of soldered joints for LED mounting," 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 143-147, doi: 10.1109/ELNANO50318.2020.9088886.
 • Філін Д.В., Іванова В.В. Дослідження характеристик електронагрівального карбонового полотна для систем опалення приміщень// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2015. - № 3/8(75). - С. 33-39. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.44534.
 • Lendiel, A. Ustinov, T. Melnichenko, G. Monastyrsky, V. Ivanova, T. Zakusylo. Structure and properties of soldered joints obtained by the SHS reaction initiated in a Ni/Al multilayer foil/ Proceedings on WRTYS. - Kyiv.: DIA Ltd., 2017. - P. 299-304
 • Иванова В.В., Колобродов В.Г., Нестеренко И.А. Влияние модулятора на чувствительность пирокамеры // Оптический журнал. - 1994.- № 2. - С. 16-19
 • Я. Д. Мамчур, В. В. Iванова. Iнфрачервоний монiторинг фасадiв навчальних корпусiв// Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" (25 ? 26 квiтня 2019 р., м. Київ, Україна). - 2020, т.1, с.36-38
 • А.О. Стаднік, В.В. Іванова, Г. Є. Монастирський. Оцінка потенціалу методики непрямої оцінки температури світлодіода за вимірами ВАХ та ЛАХ// Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" (25 ? 26 квiтня 2019 р., м. Київ, Україна). - 2020, т.1, с.61-64
 • Д. В. Гуменюк, А. О. Охрiменко, В. В. Iванова, Г. Є. Монастирський. Модуль програмованого джерела струму для вимiрювання характеристик свiтлодiодiв// Матеріали ХVII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" (25 ? 26 квiтня 2019 р., м. Київ, Україна). - 2019, т.1, с.15-18
 • Я. Д. Мамчур, В. В. Iванова, Г. Є. Монастирський, Т. В. Мельниченко. Виявлення дефектiв паяння за допомогою термографiї// Матеріали ХVII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" (25 ? 26 квiтня 2019 р., м. Київ, Україна). - 2019, т.1, с.35-38
 • Очкан К.О., Монастирський Г.Є., Іванова В.В. Визначення спектральної чутливості фотодетектора за допомогою моделі АЧТ// Матеріали ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" (26 ? 27 квiтня 2018 р., м. Київ, Україна). - 2018, т.1, с.60-61
 • K. Ochkan, V. Ivanova, G. Monastyrsky and I. Lendiel, "Investigation of soldered joints using thermography", Proc. XV All-Ukrainian Scientific and Practical Conf. "Theoretical and Applied Problems of Physics Mathematics and Informatics, pp. 55-57, 2017
 • Y. Kosiachkin, V. Ivanova, L. Olefir and D. Kuzmenko, "Temperature profile of LEDs operation and promising mounting methods for local heating of the joint", Proc. XIV All-Ukrainian Scientific and Practical Conf. "Theoretical and Applied Problems of Physics Mathematics and Informatics", pp. 57-59, 2016
 • Olifer L.A., Ivanova V.V., Monastyrsky G.E "Simple methodology for the simulation of self-propagating front in reactive nano-layered foil used for the soldering electronic components", Proc. 4th International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials NANO-2016 ( 24-27 August, 2016, Lviv). - 2016, p.611
 • Лосяк М.І., Біляєва О.Г., Іванова В.В. Методика визначення світлотехнічних параметрів світлодіодів// Матеріали ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" (26 ? 28 квiтня 2016 р., м. Київ, Україна). - 2016, т.1, с.28-30
 • Кияниця А.О., Іванова В.В., Колобродов В.Г. Узгодження параметрів теплової неохолоджуваної матриці та об'єктива тепловізора// Матеріали VIII науково-практичної конференції студентів та аспірантів " Погляд у майбутнє приладобудування" (22-23 квітня 2015 р., м. Київ). - 2015. - С. 33
 • Кияница А.О., Иванова В.В., Колобродов В.Г. Критерий согласования параметров тепловизионной системы// Материалы 8-й Международной научно-технической конференции "Новые направления развития приборостроения" (22-24 апреля 2015 г. - Минск: БНТУ). - 2015. - С. 203
Авторські свідоцтва №258899, №259733, №277370, №293080.

Навчальні посібники


Інша методична література

 • Іванова В.В. Семінарські і практичні заняття з геометричної оптики і фотометрії: слайд-демонстрація. К.: НТУУ "КПІ ім. Сікорського". - 2017. - 41 с.
 • В. В. Куліш, В. В. Іванова, В. О. Кондаков. Фізика: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / відп. ред. C. О. Воронов. - Київ: НТУУ "КПІ", 2012. - 85 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11656.
 • В. В. Іванова. Лекції з оптоелектроніки: слайд-демонстрація [Електронний ресурс] / НТУУ "КПІ". - Електронні текстові дані (1 файл: 24,0 Мбайт). - Київ : НТУУ "КПІ", 2011. - 140 c. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11699.
 • Іванова В.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з оптоелектроніки. Київ: НТУУ "КПІ", 2012. - 19 c. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11830.
 • Іванова В. В. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Загальна фізика. Оптика" /відп. ред. Т. В. Литвинова. - Київ : НТУУ "КПІ", 2012. - 21 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11829.