Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Підручники, посібники та інша навчально-методична література

Методична література

Є автором 6 методичних праць

Видані підручники чи навчальні посібники або монографії

  • Монастирський Г.Є. Коливання та хвилі. Частина 1. Коливання, Навч. посіб.-К: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2002, 208 с.
  • Термодинаміка та молекулярна фізика. Збірник задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Прикладна фізика» спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Монастирський Г. Є., Гільчук А. В. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,52 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 59 с. 
  • Термодинаміка і молекулярна фізика. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, М. В. Грайворонський, О. В. Гомонай. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,16 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
     

Видані навчально-методичні посібникі/посібникі для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій/практикумів/методичні вказівки/рекомендації


  • Гомонай О.В., Гайворонcький М.В., Монастирський Г.Є., Лабораторний практикум з термодинаміки - Київ, спеціалізована друкарня наукових журналів НАН України, 1999. –73 с.
  • Монастирський Г.Є., Єрещенко А.А. Лабораторний практикум з атомної фізики, Київ, спеціалізована друкарня наукових журналів НАН України,  1999, 41 с.
  • Монастирський Г.Є., Литвинова Т.В., Гайворонський М.В., Задачі з загальної фізики: квантова фізика атомів, ядер і елементарних частинок, будова речовини (випуск другий) - Київ, спеціалізована друкарня наукових журналів НАН України, 1998, 21 с.