Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Профілі у науково-метричних базах:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection за останні десять років:

  1. Электронная структура и особенности межатомных взаимодействий в ((CH3)2 SiNH)4 Ростов-на-Дону - Таганрог.: изд. ЮФУ-2017, с.270-273, т.1. Физика бессвинцовых пьезоактивных и родственных материалов (LFPM-2017). Труды 6-го международного симпозиума (Туапсе, 2-6 сентября 2017).
  2. A study of the electronic structure of phenoxysilanes. Ростов-на-Дону - Таганрог.: изд. ЮФУ-2017, с.274-278, т.1. Физика бессвинцовых пьезоактивных и родственных материалов (LFPM-2017). Труды 6-го международного симпозиума (Туапсе, 2-6 сентября 2017).
  3. Компьютерное моделирование электронной структуры H3SiNHC6H5. Ростов-на-Дону - Таганрог.: изд. ЮФУ-2017, с.279-281, т.1. Физика бессвинцовых пьезоактивных и родственных материалов (LFPM-2017). Труды 6-го международного симпозиума (Туапсе, 2-6 сентября 2017).
  4. Электронное строение и особенности химических связей в циклических соединениях кремния (Si(C6H5)2)6 и (Si(CH3)2)6. Ростов-на-Дону - Таганрог.: изд. ЮФУ-2019, с.186-189, т.1. Физика бессвинцовых пьезоактивных и родственных материалов (LFPM-2019). Труды 8-го международного симпозиума (25-27 сентября 2019, Ростов-на-Дону).
  5. The electronic structure and features of interatomic interactions in H3SiNC6H5. Ростов-на-Дону - Таганрог.: изд. ЮФУ-2019, с.190-192, т.1. Физика бессвинцовых пьезоактивных и родственных материалов (LFPM-2019). Труды 8-го международного симпозиума (25-27 сентября 2019, Ростов-на-Дону).
  6. Компьютерное моделирование электронной структуры (Si(CH3)2)4. Ростов-на-Дону - Таганрог.: изд. ЮФУ-2019, с.193-195, т.1. Физика бессвинцовых пьезоактивных и родственных материалов (LFPM-2019). Труды 8-го международного симпозиума (25-27 сентября 2019, Ростов-на-Дону).

Доповіді на конференціях:

  • Ежегодные научные чтения СКНЦ ВШ. Секция физики; Росіїська федерація; Исследование строения интеркалированных соединений графита с переходными металлами.; Козинкин А.В., Татевосян М.М., Кондаков В.О.; Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия; 12.10.2011
  • Наукові читання СКНЦ ВШ, секція фізика і астрофізика; Росія; Исследование фаз внедрения на основе графитових композиций; Кондаков В.О., Татевосян М.М.; ЮФУ, Ростов-на-Дону; 17.10.2013