Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Програми міжнародної кооперації

INTAS

 • (1995-1996) "Development and investigation of metallic systems and intermetallic compounds with advanced functional properties" (project INTAS 93-1202);
 • (1996-1997) "Development and investigation of metallic systems and intermetallic compounds with advanced functional properties" (project INTAS 93-1202-ext);
INCO-Copernicus
 • (1997-1999) E.U. INCO-Copernicus project IC15-CT96-0704 "Development of non-conventional shape memory alloys production technologies: high temperature Cu-based and Ni-Ti based alloys" European Comunity (INCO-COPERNICUS project, ERB IC15-CT96-0704);

ECONET (Ukraine-France)

 • (2004-2005)"Development of new bulk amorphous and nano-cristalline alloys, precursor of shape memory alloys" ECONET
PROJET INTERNATIONAL DE COOPERATION SCIENTIFIQUE (PICS) (Ukraine-France)
 • (2003-2006) "Multicomponent TiNi-based Shape Memory Alloys: design and research of the alloys produced in the precursor amorphous and nanocrystalline states" (PICS-1599)
 • (2007-2010) "Intermetallic and shape memory alloys for high temperature applications : a comparative study of alloys prepared from precursors obtained by non conventionnal powder production routes" (PICS-3717)

STCU (УНТЦ)

 • STCU 3144 (01.08.2005-31.07.2007) "Development of magnetoelastic shape memory materials for new class acoustic transducers".
 • STCU 3520 (01.03.2006-20.09.2007) "Bulk metallic glass precursors of the multicomponent shape memory alloys for enhanced and high-temperature applications".
 • (01.08.2005-31.07.2007) "Development of magnetoelastic shape memory materials for new class acoustic transducers" (Проект STCU 3144)
 • (1.05.97 - 1.05.99) "Вивчення та розробка багатокомпонентних сплавів з пам'яттю форми на основі технологій виробництва тонких плівок та ультразвукової обробки" (Проект STCU-453).
 • (02.2002-05.2004) "Розробка ультразвукових технологій отримання нових композицiйних матерiалiв з регулюємим коефiцiєнтом термiчного розширення" (Проект STCU 2354)

Національні проекти

 • (1996-1998) "Дослідження впливу хімічного складу та деформаційної поведінки на експлуатаційні характеристики сплавів з пам'яттю форми (в полі- та монокристалічному станах) з метою розробки технології виплавки та виготовлення фітінгових з'єднань" (Проект 5.2/0580 № держреєстрації 0197U017230);
 • (1999-2001) "Дослідження механізмів структуроутворення, обумовленого фазовими перетвореннями в інтерметалічних сполуках і сплавах на основі перехідних металів" Проект (№ держреєстрації 0199U002844)
 • (2002-2004) "Мартенситні перетворення і властивості, які вони обумовлюють, в матеріалах з особливими структурним і магнітним станами" (№ держреєстрації 0102U000316)
 • (2005-2007) "Структурні фазові перетворення в градієнтних функціональних матеріалах і наноструктурних сплавах на основі перехідних металів" (№ держреєстрації 0105U000978)
 • (2008-2012) "Фазові перетворення, структурні особливості та функціональні властивості нових композиційних матеріалів на основі сплавів з пам'яттю форми"
 • (2003-2005) "Вплив типу магнітного порядку на мартенситне перетворення і ефект пам'яті форми в металах і сплавах перехідних елементів" (Проект №04.07/00102, договір № Ф7/314-2001 від 30.08. 2001 р, № держреєстрації 0101U007641)
 • (2003-2004) "Розробка технології отримання нанорозмірних порошків багатофункціональних матеріалів із звичайною та магніто-керованою пам'яттю форми" (Проект № НЧ/438-2003 від 22.09.2003)
 • (2002-2004) "Структурні стани при фазових перетвореннях в системах обмеженої фізичної розмірності TiNiMe та CuAlMe в об'єктах обмежених геометричних розмірів" (Проект ФФД №Ф4/122-97, № держреєстрації 0197U017229)
 • (2005-2007) "Структурні фазові перетворення в градієнтних функціональних матеріалах і наноструктурних сплавах на основі перехідних металів"
 • (01.01.2015-31.12.2017) "Дослідження впливу характеристик мікроструктури багатошарових фольг на їхні параметри реакційної здатності" (Influence of the characteristic of multilayered nanofoils on their reactive ability) (Відділення цільової підготовки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" при Національній академії наук України)
 • (01.01.2017-31.12.2020) «Розробка наукових засад технології реакційної пайки компонент електронних пристроїв, що запобігає їх нагріванню» (№ ДР 0115U000969).«Оптимізація параметрів отримання контактних з’єднань з низьким опором методом реакційної пайки» (Відділення цільової підготовки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" при Національній академії наук України)